Starbreeze förvärvar OVERKILL Software

19 april 2012 / / Produkter,Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

Starbreeze förvärvar OVERKILL Software

Starbreeze AB (”Starbreeze”) har träffat avtal om att förvärva OVERKILL Software (”OVERKILL”) genom förvärv av samtliga aktier i SLG Everscreen AB (”SLG Everscreen”). Genom förvärvet erhåller Starbreeze en stark spelutvecklingsstudio med stor potential. OVERKILL har framgångsrikt utvecklat prisbelönta nedladdningsbara spel baserade på egna spelidéer och studions affärsidé är att äga upphovsrätten till spelen. Förvärvet innebär vidare att Starbreeze stärker sin teknikplattform och etablerar ett kontor i Stockholm. Under 2011 omsatte OVERKILL 15,4 miljoner kronor med ett resultat före skatt om 4,3 miljoner kronor. Förvärvslikviden uppgår till 200 miljoner nyemitterade aktier i Starbreeze AB som erläggs i samband med tillträdet som beräknas till omkring den 15 juni 2012. Vidare har Starbreeze förbundit sig att inrätta ett personaloptionsprogram omfattande 42,8 miljoner personaloptioner till vissa nyckelpersoner i SLG Everscreen.

Kort om OVERKILL

OVERKILL är ett svenskt spelutvecklingsbolag i stark tillväxt som skapar spel primärt för den digitala marknaden baserat på Steam, PSN och XBOX LIVE. Spelen är ämnade att säljas direkt till kunderna digitalt och målsättningen är att skapa, kontrollera och äga sina egna varumärken. OVERKILL äger varumärket PAYDAY –The Heist såväl som teknikplattformen som använts i över 14 spelproduktioner. PAYDAY –The Heist har prisats bland annat med “National Academy of Video Game Testers and Reviewers” utmärkelse för “The Best original action game of 2011”. PAYDAY – The Heist som lanserades i oktober 2011 har sålts i över 400 000 exemplar digitalt och OVERKILL är i full produktion kring expansioner och uppföljare.

Villkor för förvärvet

Genomförandet av förvärvet är villkorat bland annat av att Starbreeze genomför en kapitalanskaffning som är tillräcklig för att tillvarata de affärsmöjligheter som identifierats, att styrelsen bemyndigas att besluta om den emission som erfordras för att erlägga köpeskillingen i form av egna aktier enligt avtalet samt att därutöver sedvanliga förvärvsvillkor uppfylls. Vidare har Starbreeze förbundit sig att inrätta ett personaloptionsprogram till vissa nyckelpersoner i SLG Everscreen. För ytterligare information hänvisar Starbreeze till separata pressmeddelanden avseende företrädesemission och kallelse till extra bolagsstämman som kommer offentliggöras inom kort.

Uttalande från Mikael Nermark, VD Starbreeze

”Vi är väldigt nöjda över förvärvet av OVERKILL Software då PAYDAY tillsammans med P13 kommer att utgöra grunden i vår produktportfölj av egna rättigheter vilket är i linje med den marknadsutveckling vi ser och vår strategi att komplettera utvecklingen av stora såkallade AAA‐ produktioner med utvecklingen av mindre nedladdningsbara spel där Starbreeze äger de intellektuella rättigheterna.”

Uttalande från Ulf Andersson, Creative Director OVERKILL Software

”Starbreeze och OVERKILL är två unika FPS studios. Starbreeze har grafisk tyngd, och OVERKILL har total fokus på innovativt gameplay. Tillsammans utgör vi en unik konstellation av kreativa krafter. Med två starka teknikplattformar och lång erfarenhet av stora produktioner blir vi ett oslagbart team.”

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Nermark, VD Tel: 018‐843 33 00 e‐post: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Bolaget utvecklar data‐ och TV‐spel i partnerskap med ledande internationella spelförläggare och i egen regi. I spelportföljen finns sju titlar som har lanserats, där Syndicate är det senast släppta spelet. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare.

PRESSRELEASE  2012-04-19