Starbreeze förvärv av OVERKILL Software klart

21 juni 2012 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

PRESSRELEASE  2012-06-21

Starbreeze AB har idag slutfört förvärvet av OVERKILL Software genom övertagande av samtliga aktier i SLG Everscreen AB (”SLG Everscreen”).

Då Starbreeze extra bolagsstämma den 21 maj, 2012 enhälligt beslutat att genomföra företrädesemission till befintliga aktieägare, enhälligt beslutat att bemyndiga styrelsen att genomföra riktad nyemission till Varvtre AB för att möjliggöra förvärvet av SLG Everscreen AB och de förvärvsvillkor som förelegat för förvärvet uppnåtts inklusive att företrädesemissionens teckningsgrad översteg 70 % har Starbreeze i dag slutfört förvärvet av Overkill Software.

Den nya ledningsgruppen i Starbreeze-koncernen består av personer från både Starbreeze och Overkill. Mikael Nermark kommer fortsättningsvis att vara VD med Bo Andersson från Overkill som vVD.

Den nya Starbreeze-koncernen arbetar för närvarande med tre projekt: P13, Cold Mercury samt Payday 2. För två av dessa spelutvecklingsprojekt, P13 och Payday 2, har Starbreeze valt 505 Games som förläggare, som tidigare meddelats. Dessa avtal innebär att Starbreeze får kostnadstäckning för utvecklingen i båda projekten samt att Starbreeze behåller de intellektuella rättigheterna för båda spelen. Ett tilläggspaket till Payday – The Heist kommer att släppas inom kort i samarbete med Sony Online Entertainment.

”Jag är väldigt glad att denna affär äntligen är i hamn och att vi fått sådant stöd från våra ägare. Ägarnas stöd bekräftar att vi valt rätt väg. Vi har nu ett extremt bra läge inför framtiden. Tre bra projekt som vi äger varav två projekt är finansierade med externa pengar. Nu kan vi verkligen bygga en framtid där vi själva kan påverka den till 100 %.” – Mikael Nermark, VD Starbreeze

”Den strategi som vi nu exekverar är mycket genomtänkt och helt i linje med marknadens utveckling. Det är med stor tilltro till den nya Starbreeze-koncernen som vi nu bygger nya varumärken med stor potential och ambition. Jag ser personligen en mycket spännande resa framför oss.” – Bo Andersson, vVD Starbreeze (fd VD Overkill Software)

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Nermark, VD
Tel: 018-843 33 00
e-post: [email protected]