Flaggningsmeddelande

30 augusti 2012 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

The corporate news are only available in Swedish.

Flaggningsmeddelande

Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att Varvtre AB i samband med den nyligen genomförda riktade emissionen i samband med förvärvet av OVERKILL Software ökat sitt aktieinnehav i Starbreeze från noll aktier till 200 000 000 aktier. Aktieinnehavet motsvarar cirka 14,5 procent av bolagets aktier och röster.

Starbreeze förvärvade OVERKILL Software genom övertagande av samtliga aktier i SLG Everscreen AB från Varvtre AB. Varvtre AB ägs av Bo Andersson Klint och Ulf Andersson.

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Nermark, VD Tel: 018-843 33 00 e-post: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. 2012 förvärvades OVERKILL Software som nu ingår i Starbreeze koncernen. Starbreeze och OVERKILL utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns åtta titlar som har lanserats, där Syndicate och PAYDAY: The Heist är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har drygt 5 000 aktieägare.

PRESSRELEASE  2012-08-30