background-img

2012

Utfall i Starbreeze företrädesemission

The corporate news are only available in Swedish. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika Utfall i...

19 06 2012 17:55 / Posted by Almir
Starbreeze offentliggör tilläggsprospekt

The corporate news are only available in Swedish. PRESSRELEASE  2012-06-08 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika...

08 06 2012 14:44 / Posted by Almir
Starbreeze tänkta förvärv OVERKILL Software och 505 Games inleder samarbete angående PAYDAY spelserien

The corporate news are only available in Swedish. PRESSRELEASE  2012-06-07 Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att OVERKILL Software, bolaget Starbreeze har träffat avtal om att...

07 06 2012 14:50 / Posted by Almir
Starbreeze har valt samarbetspartner för P13

The corporate news are only available in Swedish. PRESSRELEASE  2012-06-05 Regards, Starbreeze Studios  

05 06 2012 15:11 / Posted by Almir
Starbreeze Valberedning utsedd

The corporate news are only available in Swedish. PRESSRELEASE  2012-05-29 Regards, Starbreeze Studios

29 05 2012 15:14 / Posted by Almir
Starbreeze inbjuder till investerarträff

The corporate news are only available in Swedish. Pressmeddelande Svenska 2012-05-23 Regards, Starbreeze Studios

23 05 2012 15:00 / Posted by Almir
Starbreeze tänkta förvärv OVERKILL Software inleder samarbete med den amerikanska förläggaren Valve

The corporate news are only available in Swedish. Starbreeze tänkta förvärv OVERKILL Software inleder samarbete med den amerikanska förläggaren Valve Starbreeze AB, en av Sveriges ledande spelutvecklare, meddelade i dag att...

21 05 2012 17:09 / Posted by Almir
Starbreeze delårsrapport offentliggörs 3 maj 2012

The corporate news are only available in Swedish. Pressmeddelande Svenska 2012-04-27 Regards, Starbreeze Studios

27 04 2012 15:00 / Posted by Almir
Starbreeze förvärvar OVERKILL Software

The corporate news are only available in Swedish. Starbreeze förvärvar OVERKILL Software Starbreeze AB (”Starbreeze”) har träffat avtal om att förvärva OVERKILL Software (”OVERKILL”) genom förvärv av samtliga aktier i...

19 04 2012 23:59 / Posted by Almir
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL)

The corporate news are only available in Swedish. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STARBREEZE AB (PUBL) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551‐8932, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den   21...

19 04 2012 23:58 / Posted by Almir