Upplysning om felaktighet i Årsredovisning 2012/2013

31 oktober 2013 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

Upplysning om felaktighet i Årsredovisning 2012/2013

Ett fel på sidan 4, 45 och 91 i Årsredovisning 2012/2013 har uppdagats. Texten avseende PAYDAY 2:s försäljning skall vara enligt följande: ”Per den 12:e september uppgick försäljningen till 1580 000 sålda exemplar och per den 28:e augusti uppgick Starbreeze andel av intäkterna från försäljningen av PAYDAY 2, efter avdrag för förskott till 43,5 miljoner kronor”

För mer information vänligen kontakta: Bo Andersson Klint, VD Starbreeze AB (publ) Tel: 08-209 208, e-post: [email protected]

Upplysning om felaktighet i Årsredovisning 2012/2013 2013-10-31