Starbreeze: First North-ansökan med sikte på Nasdaq OMX Small Cap

27 februari 2014 / / Regulatoriska Nyheter

The corporate news are only available in Swedish.

Starbreeze: First North-ansökan med sikte på Nasdaq OMX Small Cap

Styrelsen för Starbreeze AB, för närvarande noterat på Aktietorget, har igår fattat beslut om att ansöka om listbyte till First North, med sikte på att i nästa steg bli noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

För att verkställa listbytet till First North krävs bl.a. att Starbreeze genomför en s.k. omvänd split. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma av denna anledning, och kommer att med stämmokallelsen även ange tidtabell och steg för listbytet, bl.a. den tidpunkt då Nasdaq OMX First North och Certified Advisor förväntas ha godkänt Starbreeze för detta listbyte.

Bo Andersson Klint, VD och störste ägare uppger: ”Vi har ambitionen att bli ett ledande spelföretag på den internationella scenen. Vi har också för avsikt att stärka bolaget på alla sätt som krävs för att nå det målet, bl.a. genom en fullvärdig börsnotering. Genom att byta lista till First North tar vi ett steg i denna riktning och underlättar förberedelsearbetet för att bli ett fullvuxet börsbolag.”

Michael Hjorth, styrelseordförande kommenterar: ”Vi har siktet på att få vår aktie handlad på en reglerad marknad som Nasdaq OMX Small Cap. Därigenom kan vi ytterligare förbättra aktiens likviditet och även attrahera nya sorters intressenter som aktieägare. Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse från utländska investerare när de riktar blicken mot det s.k. nordiska spelundret och redan genom att börja med en notering på First North tror vi att vi underlättar för dessa investerare.”

För mer information vänligen kontakta: Bo Andersson Klint VD, Starbreeze AB Tel: 08-209 208, e-post: [email protected] Om Starbreeze: Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar dataoch TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns åtta titlar som har lanserats, där Brothers – A Tale of Two Sons och PAYDAY 2 är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har ca 7 500 aktieägare. För mer info se: test.starbreeze.com

PRESSRELEASE  2014-02-27