Starbreeze fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

20 maj 2014 / / Regulatoriska Nyheter

These corporate news are available in Swedish.

Vid den extra bolagsstämman i Starbreeze AB (publ) den 15 maj 2014 beslutades om att genomföra sammanläggning av aktier. Sammanläggningen innebär att tio aktier sammanläggs till en aktie. Den extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken har fastställts till tisdagen den 27 maj 2014. Sista dag för handel före sammanläggningen infaller torsdagen den 22 maj 2014 och första dag för handel efter sammanläggningen infaller fredagen den 23 maj 2014.

För genomförandet av sammanläggningen har en av ägarna, Varvtre AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med tio, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier (1-9 aktier) som krävs för att innehavet skall bli jämnt delbart med tio. Tillskjutande av aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Antal aktier i Starbreeze kommer efter sammanläggningen att uppgå till 139 228 478. Bolagets ansökan om listbyte till First North är inte färdigbehandlad och mer information om listbytet kommer offentliggöras när ansökan är behandlad.

För mer information vänligen kontakta:
Bo Andersson Klint, VD, Starbreeze AB
Tel: 08‐209 208, e‐post: [email protected]

Pressmeddelandet för nedladdning: [icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”]PRESSMEDDELANDE Svenska 2014-05-20

Om Starbreeze:
Starbreeze är en av Sveriges största oberoende spelutvecklare. Starbreeze utvecklar data- och TV-spel i egen regi och i partnerskap med ledande internationella spelförläggare. I spelportföljen finns tio titlar som har lanserats, där Brothers – A Tale of Two Sons och PAYDAY 2 är de senast släppta spelen. Starbreeze grundades 1998 och har ca 7 700 aktieägare. För mer info se: www.test.starbreeze.com