Beslutsunderlag inför extra bolagsstämma, 12:e juni, i Starbreeze finns nu tillgängliga

29 maj 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish.

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2015

Starbreeze håller extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2015 klockan 17.00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. Beslutsunderlag till stämman finns nu tillgängliga för nedladdning nedan. Fullmakter finns att hämta: https://www.starbreeze.com/investor-relations/meetings-events/

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning:  Styrelsens förslag till beslut den 29:e maj, innefattande styrelsens emissionsbeslut, styrelsens redogörelse enl. ABL 13:7 samt revisorns yttrande enl. ABL 13:8.

About The Author

Starbreeze