Beslutsunderlag inför extra bolagsstämma, 5:e juni, i Starbreeze finns nu tillgängliga

22 maj 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish.

Starbreeze håller extra bolagsstämma fredagen den 5 juni 2015 klockan 15.00 på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Beslutsunderlag till stämman finns nu tillgängliga för nedladdning nedan. Fullmakter finns att hämta: https://www.starbreeze.com/investor-relations/meetings-events/

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning: Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – 2015-05-22

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning: Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser (ABL 12_7) – 2015-05-22

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning: Styrelsens förslag till införande av A-aktier och B-aktier samt fondemission (p.7) 2015-05-22

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning: Fullständigt förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen (p.8) 2015-05-22

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Dokument för nedladdning: Styrelsens förslag till beslut om ändring i optionsprogram (punkt 10) 2015-05-22

About The Author

Starbreeze