Starbreeze AB: Kommuniké från extra bolagsstämma, 12 juni, i Starbreeze AB (publ) samt tillträde av förvärv och ökning av aktiekapitalet

12 juni 2015 / / Företagsnyheter

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 17.00 den 12 juni 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida www.test.starbreeze.com.

Beslut om förvärv av spelmotorn “Valhalla” genom dels dotterbolags vederlag i form av kapitalandelslån, dels moderbolagets apportförvärv av lånereversen

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut den 29 maj 2015 om att emittera 3 330 000 aktier före den nu registrerade fondemissionen mot tillskjutande av apportegendom. Vidare godkändes som ett förberedande led inför apportförvärvet att dotterbolaget Starbreeze IP Lux S.à.r.l. mot vederlagsrevers förvärvar alla rättigheter avseende en cloudbaserad spelmotor med projektnamnet “Valhalla”. Den apportegendom som tillskjuts för de nya aktierna utgörs således av denna vederlagsrevers, vilken baserad på börskursen inför emissionsbeslutet den 29 maj 2015 motsvarade cirka 74,6 miljoner kronor, samt baserat på stängningskurserna igår den 11 juni 2015 motsvarade cirka 79,3 miljoner kronor.

Efter dagens extra bolagsstämma är förvärvet av spelmotorn från Valhalla S.à r.l. inte längre villkorat av stämmans godkännande, och spelmotorn kommer inom kort att tillträdas av Starbreezes luxemburgska dotterbolag. Efter tillträde samt registrering hos Bolagsverket och Euroclear kommer, då fondemissionen nu är genomförd, aktiekapitalet att öka med 99 900 kronor. Antalet registrerade aktier kommer att ökas med 1 665 000 A-aktier samt 3 330 000 B-aktier, totalt motsvarande cirka 2,25 procent av samtliga idag utestående aktier.

För mer information vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze                   

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter med huvudkontor i Stockholm. På Starbreeze skapar vi tv- och dataspel efter egen design och genom licensierade varumärken. Vår vilja är att alltid förbättra och maximera våra varumärken – med gameplay som vårt ledord.

Starbreeze ligger i framkant för självständig digital distribution inom spelbranschen där vårt spelarforum på distributionsplattformen Steam är det största. Våra senaste produkter inkluderar det adrenalinpumpande bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kritikerrosade äventyrsspelet Brothers – A Tale of Two Sons.

Starbreeze AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier (STAR, ISIN kod: SE0005992831). Starbreeze varumärken inkluderar OVERKILL Software och PAYDAY-serien.

About The Author

Starbreeze