Starbreeze utser valberedning

26 augusti 2015 / / Regulatoriska Nyheter

Starbreeze AB meddelade i dag att ny Valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 13 november 2014 skall Valberedningen bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av Valberedningen har skett genom att Starbreeze styrelseordförande Michael Hjort på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 juli 2015 kontaktat de för bolaget största kända ägarna. Med beaktande av pågående ägarförändringar har de största aktieägarna uppmanats att var och en föreslå en representant till Valberedningen. När någon av dessa tillfrågade aktieägare avstått sin rätt att utse representant till Valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse ledamot till dess att Valberedning kunnat utses.

Efter dessa kontakter har Valberedningen utsetts och består av följande ledamöter:

  • Michael Hjorth (styrelseordförande i Starbreeze)
  • Bo Andersson Klint (representant för Varvtre AB)
  • Rami Galante  (representant för Societe Generale, Securities Services SPA/Digital Bros)
  • Viktor Vallin (representant för Marcus Wass)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman i november 2015 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt val av revisorer och revisorsarvoden. Aktieägare som vill komma i kontakt med Valberedningen kan vända sig till Michael Hjorth, Styrelseordförande Starbreeze, telefon: +46(0)70-2655273, e-post: [email protected]. Den som vill lämna förslag eller synpunkter till Valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till Starbreeze AB, Box 7731, 103 95 Stockholm.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Hjorth, styrelseordförande, Starbreeze AB. Tel: +46(0)70-2655273, email: [email protected]

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

 

KORT OM STARBREEZE

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel efter egen design och med licensierat innehåll, med målet att skapa starka franchise i och utanför själva spelet.  Vi lever och dör för gameplay.

Starbreeze senaste spel omfattar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kommande överlevnads shootern OVERKILL’s The Walking Dead baserat på serietidningssuccén. Starbreeze är pionjär inom självständig digital distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala distributionsplattformens största spelarforum.

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Mer information finns på http://www.test.starbreeze.com.

About The Author

Starbreeze