Beslutsunderlag för årsstämman 2015, 12:e november, i Starbreeze finns nu tillgängliga

22 oktober 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish

Beslutsunderlag inför årsstämman 2015 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida.

Starbreeze håller årsstämma torsdagen den 12 november 2015 klockan 16.00 i Kammarsalen på Berns, Berzelii Park, Stockholm, se mer information i kallelsen: https://www.starbreeze.com/2015/10/starbreeze-ab-kallelse-till-arsstamma-i-starbreeze-ab-publ-den-12-november-2015/

Beslutsunderlag:
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande be
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram (Final version)Punkt 17 – Bolagsordning SBZ

[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”]  Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Bilaga B – Villkor för teckningsoptioner

 

About The Author

Starbreeze