Starbreeze AB kallar till årsstämma, föreslår nytt incitamentsprogram samt förkortat räkenskapsår

13 oktober 2015 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Starbreeze ABs styrelse har idag fattat beslut att kalla till årsstämma den 12:e november, där förslag om nytt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt förslag om att räkenskapsåret läggs om till kalenderår presenteras.

Styrelsen föreslår att i tillägg till de incitamentsprogram som löper, införa ytterligare ett särskilt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, särskilt för att hantera nyrekryteringar och befordringar. Det föreslagna nya programmet motsvarar totalt 3,5 miljoner teckningsoptioner berättigande till 3,5 miljoner B-aktier, där cirka hälften får en löptid om tre år och hälften en löptid om fyra år, samt med en utövandekurs motsvarande 200% respektive cirka 220% av aktuell börskurs. Programmet motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,4%, samt totalt cirka 6,5% tillsammans med de program som redan löper idag.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets brutna räkenskapsår läggs om till kalenderår. Hittills har bokslutsarbetet utförts under semesterperioden vilket riskerar att bli ineffektivt och medföra fördröjningar i en växande internationell koncern . Omläggningen tänks ske så att inne­varande räkenskapsår förkortas till sex månader. Genom att förkorta snarare än förlänga räkenskapsåret bedöms bolaget få bättre förutsättningar för fortsatta åtgärder avseende bolagets kapitalstruktur.

Den fullständiga kallelsen till årsstämman den 12 november 2015 framgår av separat pressmeddelande.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

 

KORT OM STARBREEZE

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel efter egen design och med licensierat innehåll, med målet att skapa starka franchise i och utanför själva spelet.  Vi lever och dör för gameplay.

Starbreeze senaste spel omfattar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och det kommande överlevnads shootern OVERKILL’s The Walking Dead baserat på serietidningssuccén. Starbreeze är pionjär inom självständig digital distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala distributionsplattformens största spelarforum.

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Mer information finns på http://www.test.starbreeze.com.

 

About The Author

Starbreeze