background-img

2016

Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 juli 2016 – 30 september 2016

  Den fullständiga delårsrapporten för det tredje kvartalet finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR  Notera att i enlighet med beslut...

24 11 2016 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning utsedd inför årsstämman 2017

STOCKHOLM, SVERIGE (OKTOBER 21, 2016) Starbreeze AB meddelade i dag att ny valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2016 skall Valberedningen bestå av en ledamot utsedd envar...

21 10 2016 16:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 10.00 den 9 september 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår...

09 09 2016 12:16 / Posted by Starbreeze
Beslutsunderlag för extrastämman, 9:e september 2016, i Starbreeze finns nu tillgängliga

These corporate news are only available in Swedish Beslutsunderlag inför extrastämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller extrastämma fredagen den 9 september 2016 klockan...

26 08 2016 16:48 / Posted by Starbreeze
Sammandrag: #starholders community AMA/QA på Discord

This news item is only available in Swedish Starbreeze gästade under torsdagkvällen ett av de större aktieägarforumen på plattformen Discord och ställde upp på en AMA/QA (en så kallad "Ask...

25 08 2016 22:47 / Posted by Starbreeze
Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) den 9:s september

These corporate news are only available in Swedish Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå,...

17 08 2016 07:45 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 25 maj 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen se beslutsunderlag...

26 05 2016 08:01 / Posted by Starbreeze
Valberedningsförslag inför årsstämman 2016

(STOCKHOLM, 24:e maj 2016)  Starbreeze AB har nu underrättats av valberedningen om förslag till styrelse, revisorer och ersättning inför årsstämman den 25 maj 2016. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå...

24 05 2016 08:00 / Posted by Starbreeze
IMAX väljer Starbreeze för sin satsning på destinationsbaserad VR (förtydligande)

Förtydligande i första stycket: från ingått ett joint venture till slutit avtal om att ingå ett joint venture Förtydligande i sjätte stycket: utbyggt med ytterligare information efter första meningen. (STOCKHOLM,...

20 05 2016 08:52 / Posted by Starbreeze
Beslutsunderlag för årsstämman 2016, 25:e maj, i Starbreeze finns nu tillgängliga

These corporate news are only available in Swedish Beslutsunderlag inför årsstämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan...

04 05 2016 18:12 / Posted by Starbreeze