KORRIGERAD: Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) den 22 februari

22 februari 2016 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Korrigering: Pressmeddelandet är korrigerat i tredje stycket med understruken text.

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 22 februari 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. I och med besluten från den extra bolagsstämman är samarbetet och avtalspaketet med Smilegate Holdings Inc inte längre villkorat av stämmans beslut; se vidare i pressmeddelandet om affären och samarbetet med Smilegate som distribuerats den 21 januari: https://www.starbreeze.com/2016/01/starbreeze-and-smilegate-in-long-term-strategic-partnership/

Beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 3 376 016 nya A-aktier och högst 6 244 015 nya B-aktier, det vill säga totalt högst 9 620 031 aktier, mot likvid av ca 129 mkr.

Nyemissionen är riktad till Smilegate, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier. Skälet till avsteget från företrädesrätten är, i korthet, att affären och samarbetet bedöms kunna bli synnerligen fördelaktigt för Starbreeze och att Smilegate som en förutsättning för ett sådant samarbete vill tillskjuta en finansiering genom den föreslagna aktieemissionen kombinerat med den sedan tidigare beslutade konvertibla lånet om ca 215 mkr på de föreslagna villkoren.

Mer information avseende besluten framgår av ovan nämnda pressmeddelande och beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida test.starbreeze.com.

Beslut om utökad styrelse

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om att öka antalet styrelseledamöter till sex samt att styrelsen utökas med Mr. Joon Ho Sung, villkorat av emissionernas fullgörande och övrigt i enlighet med avtalspaketet med Smilegate. Se vidare information om styrelseförslaget i pressmeddelandet distribuerat 19:e februari 2016: https://www.starbreeze.com/2016/02/presentation-of-new-suggested-board-member-in-starbreeze-ab-publ/

 

För mer information vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB.
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles, skapar vi spel efter egen design och med licensierat innehåll, med målet att skapa starka franchise i och utanför själva spelet.  Vi lever och dör för gameplay.

Starbreeze senaste spel omfattar det adrenalinstinna bankrånarspelet PAYDAY 2 och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead baserat på serietidningssuccén. Starbreeze är pionjär inom självständig digital distribution av spel, och välkomnar utvecklare att dra nytta av dess publiceringskunnande på Steam, där man har ett av den digitala distributionsplattformens största spelarforum.

Härnäst siktar Starbreeze på att utveckla verkligt uppslukande VR-upplevelser genom att integrera mjuk- och hårdvara i Project StarVR och StarVR headsets.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

 

Mer information finns på https://www.starbreeze.com.

About The Author

Starbreeze