Beslutsunderlag för årsstämman 2016, 25:e maj, i Starbreeze finns nu tillgängliga

04 maj 2016 / / Regulatoriska Nyheter

These corporate news are only available in Swedish

Beslutsunderlag inför årsstämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida.

Starbreeze håller årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, lokal: ”Stockholm”, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Se mer information i kallelsen till årsstämman i Starbreeze AB (publ) 2016-05-25

Beslutsunderlag:
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om utseende av valberedning
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 15 –  Styrelsens förslag till beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen

About The Author

Starbreeze