Beslutsunderlag för extrastämman, 9:e september 2016, i Starbreeze finns nu tillgängliga

26 augusti 2016 / / Utanonsering

These corporate news are only available in Swedish

Beslutsunderlag inför extrastämman 2016 i Starbreeze AB (publ) finns nu tillgängliga på Starbreeze hemsida.

Starbreeze håller extrastämma fredagen den 9 september 2016 klockan 10:00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. Se mer information i kallelsen till årsstämman i Starbreeze AB (publ) 2016-09-09

Beslutsunderlag:
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 7 –  Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om justering i existerande emissionsbemyndigande för styrelsen
[icon color=”Extra-Color-1″ size=”tiny” image=”icon-file-text-alt”] Styrelsens och revisorns redogörelser enligt 15 kap  8 § aktiebolagslagen

About The Author

Starbreeze