Sammandrag: #starholders community AMA/QA på Discord

25 augusti 2016 / / Företagsnyheter

This news item is only available in Swedish

Starbreeze gästade under torsdagkvällen ett av de större aktieägarforumen på plattformen Discord och ställde upp på en AMA/QA (en så kallad “Ask me Anything eller “Questions and Answers”). Eventet syftade till att ge en bättre förståelse för Starbreeze affär och ge möjlighet till att ställa frågor till bolagets representanter av mer lättsam karaktär. Svarade på frågor gjorde företagets IR-ansvariga tillsammans med CFO. Nedan följer ett sammandrag* :

Starholders

God kväll Starholders!

Välkomna till den första (av förhoppningsvis fler) #Starholders Q&A.

Tack alla ni som under de senaste dagarna ställt frågor!

Eftersom vi har en tidsram att förhålla oss till när det gäller chatten så har moderatorerna har valt ut och kombinerat frågor baserat på popularitet.

För att inte slösa värdefulla sekunder så välkomnar vi Starbreeze och Maeva Sponbergs! Tack för att du tog initiativet till den här Q&An! De flesta insatta känner nog till dig, men skulle du kunna presentera för alla nytillkomna Starholders vem du är och vad du gör på Starbreeze?

 

Maeva Sponbergs

Hej och tack för inbjudan!

Fantastiskt roligt att äntligen får vara med med lite mer direkt kommunikation

Jag har under snart de senaste 18 månaderna arbetat med IR och Corporate communication på bolaget

 

Starholders

Hur ser ni på relationen till, och aktiviteten bland era aktieägare? Det har inte gjorts något liknande event som denna AMA tidigare, är det ett tecken på att ni vill utveckla nuvarande relation och/eller kommunikationen med marknaden? Hur ser ni på ex. den entusiastiska aktivitet som råder på bla. Discord eller andra forum och sociala medier?

 

Maeva Sponbergs

Vi tycker det är fantastiskt roligt att vi har engagerade aktieägare och vill ge både små och stora aktieägare samma information samt möjligheter att förstå vad vi gör och hur det går. Vi är ett spelbolag och har en väldigt aktivt spelarcommunity, i mångt och mycket har vi en del av vår aktieägarbas som är minst lika aktiva, inte minst här på Discord. Vi har länge haft olika idéer på hur vi vill och kan utveckla kommunikationen; det som är viktigt att ha i åtanke är att vi lever på en aktiemarknad som kanske inte är lika strikt som den fullt reglerade, men väldigt nära. Effekten av att ha ett engagerat community är också att varje liten sak vi kommunicerar snurras och tolkas på en mängd olika sätt och kan generera svängeffekter på kursen. Detta i sin tur tvingar oss att vara väldigt försiktiga när vi svarar på mail eller hur vi uttrycker oss generellt på de mest alldagliga frågorna.

Därmed sagt, vi märker en signifikant skillnad på aktieägarfrågorna som kommer in bara på de två senaste åren och vi har gjort ganska många förändringar under de senaste 24 månaderna för att lyfta kvaliteten. Vi försöker t.ex. ge de mest övergripande uppdateringarna konsekvent i kvartalsrapporterna för att hjälpa till att förtydliga eller lyfta saker som har hänt under perioden, vi har exempelvis lagt till ett antal grafer och nyckeltal i rapporterna. Vi har nu under en längre tid haft som princip att varje fråga som mailas in skall få ett svar, även om det är en fråga vi inte kan svara på (har du missats så ber vi om ursäkt, vi har tidvis ett rätt aggressivt spamfilter som vi nu och då bråkar med). Men vi har många roliga idéer på lager och hoppas att det sakta men säkert skall bli mer proaktivt arbet.

Bortsett från våra mer inbitna aktieägare här på Discord, Placera eller Stockaboo; så har vi även löpande kontakt med “marknaden” i form av olika möten, lunchsittningar och liknande som sig bör. Bara för att Lunitic inte grävt fram något betyder det inte att det inte har hänt 😉

 

Starholders

Vi är som sagt väldigt glada att du är här. Reaktionerna har varit mycket positiva från andra aktieägare aktiva här på Discord.

Dags att tackla de inskickade frågorna!

Ämne 1. Rapporten

Först och främst – grattis till ett kanonkvartal!

 

Maeva Sponbergs

Tack!

 

Starholders

I rapporten nämns att ni kommer öka kontorsytan på Stockholmskontoret. Kan ni berätta mer om hur arbetsfördelningen mellan de olika kontoren kommer se ut kommande år? (content, VR, tech, engine t.e.x)

 

Maeva Sponbergs

Inte i detalj, men vi uppskattar att kunna samla utvecklarna under ett tak. Det förenklar produktionen avsevärt och det finns många fördelar med att teamen kan ha ett utbyte av varandra enkelt.

 

Starholders

I dagens rapport skriver ni att sex VR centers ska öppnas under 2016. Tidigare var det “upp till sex”, vad är det som gäller och vilka platser talar vi om?

 

Maeva Sponbergs

Nja, vi skrev att parterna ”avser att öppna 6”, det är inte samma sak som ”att sex stycken” skall öppnas.

Så 1-6

 

Starholders

Tack!

Dags för Ämne 2. Ekonomi och Kommunikation – Aktiekonvertibeln, emissionsberättigande, utspädning, utdelning

 

Maeva Sponbergs

Vilka platser för att följa upp ovan

 

Maeva Sponbergs

LA är det vi har bekräftat som location för första

Resten TBC

(to be confirmed)

 

Starholders

Talar vi om USA eller global?

 

Maeva Sponbergs

TBA

 

Maeva Sponbergs

(to be announced)

 

Starholders

I och med att styrelsen vill ha ett förnyat generellt emissionsbemyndigande så antar vi aktieägare att planer finns som gör att man vill använda hela eller delar av emissionsbemyndigandet innan nästa årsstämma. Inom vilka områden ser man att det finns behov att förstärka Starbreeze genom förvärv, inom vilka områden är det mest sannolikt att Starbreeze kommer behöva stärkas genom en nyemssion?

 

Maeva Sponbergs

Generellt kan man säga att Starbreeze, som ni kanske märkt, är ett opportunistiskt bolag. Med det menar vi att vi är extremt uppmärksamma på bra affärsmöjligheter och samtidigt agila i att vi kan gå in snabbt, göra en bedömning om t.ex. samarbeten eller förvärv, och sedan också stänga dem. Detta förutsätter givetvis att även motparten är lika agila (vilket inte alltid är fallet). Men med det sagt; vi ser oss alltid om efter nya möjligheter. Ibland kan det dyka upp riktigt intressanta affärer och då gäller det att vi kan agera snabbt.

 

Starholders

Är planen vid kommande förvärv att fortsätta späda ut aktiebasen eller kommer kassan att användas allt mer?

 

Maeva Sponbergs

Det får vi se, men det är naturligtvis en fördel att kunna erbjuda både aktier och kontanter eftersom parter föredrar olika saker. Aktier kan även villkoras med sk. lock-up vilket gör att vi alla sitter i samma båt med samma engagemang

 

Starholders

SANT

Hur förhåller sig företaget till en framtida, potentiell utdelning av företagets vinster i samband med potentiellt sätt ökade intäkter? Paradox har ju t.e.x en utdelningspolicy. (50% av vinsten efter skatt).

 

Maeva Sponbergs

Vi befinner oss fortfarande i en expansionsfas, men det är givetvis något vi vill kunna ge våra aktieägare i längden.

 

Starholders

Dags att prata listbyte!

Sedan avsikten att så småningom byta till en reglerad handelsplats annonserades 2014-02-27 har det nu gått drygt 2,5 år. Trots att vi får anta att det som senast sagt gäller så känns inte tystnaden seriös.Varför har inte bolaget presenterat en ungefärlig tidsplan över när det planeras ske?

 

Maeva Sponbergs

Avsikten finns fortfarande där, och vi jobbar aktivt mot bytet.

Och

Sedan den här chatten började, är vi 12 minuter närmare en ny lista

*trollface*

 

Starholders

Är tanken att gå till midcap eller direkt till large cap?

 

Maeva Sponbergs

Börsvärdet avgör vilken lista vi hamnar på. Just nu är börsvärdet ca 5,7 Mdr, vilket är en bra bit över den undre gränsen för mid cap som ligger på 150 MEUR medan det fortsatt är en bra bit kvar till 1 000 MEUR som är gränsen för large cap.

 

Starholders

Har ni diskuterat en parallellistning i USA?

 

Maeva Sponbergs

Just nu ligger fokus på nästa svenska listning.

Ett litet tillägg:

Eller avstick snarare

 

Maeva Sponbergs

jag skulle vilja ge lite cred till Sebastian vår CFO, Johan och Charles som sitter med mig och spanar efter fler följdfrågor

Carry on

 

Starholders

Nu tänkte vi diskutera aktiemarknadens förståelse och bild av Starbreeze

2013-10- 04 deltog Bo i ett möte (financial hearing) riktad mot investerare där han presenterade bolaget, Starbreeze strategi och framtiden. Den videon har fortsatt cirkulera och är väldigt uppskattad men nu snart tre år gammal. Är det inte dags för ett nytt framträdande av Bo i ett likande sammanhang där han förklarar starbreeze nuvarande strategi, ekosystem, mål med VR-satsningen och var bolaget är på väg, bolagets syn på marknanden etc? Gärna ett som spelas in på samma sätt som det 2013!

 

Maeva Sponbergs

Vi vill givetvis att så många som möjligt får en tydlig bild av vad bolaget står för och hur vi fungerar. Bo gav sin syn på detta vid bolagsstämman i våras dit alla aktieägare är välkomna. Vi är 4-5 personer som nästan på veckobasis pratar om bolaget i ett eller annat sammanhang med potentiella investerare. (Bo själv fokuserar i första hand på att driva business).

 

Starholders

Ett exempel – Starbreeze är på många sätt pionjärer på marknaden med sitt Starvr initiativ, man vill bl.a ha en ledande position inom platsbaserad VR. Vi vet att Starbreeze vill verka genom handling snarare än ord, men för den som inte är väldigt påläst kan det vara svårt att förstå den VR-framtid och det eko-system som starbreeze bygger. Starbreeze skulle behöva utbilda marknaden men också lyfta fram sig själva som den klart lysande stjärna man är. Kan man inte ta på sig den hatten och ”utbilda” marknaden? Starbreeze har en vision, varför inte berätta om den?

 

Maeva Sponbergs

Vi har alltid applicerat principen “gör först och prata sedan”. VR är ett rätt esoteriskt begrepp om du inte jobbar inom tech eller själv har prövat det, och hela konceptet är just nu i en techy-geeky fas. Vi är redan aktiva i de mer tech-inriktade kretsarna och våra ingenjörer samt CTO deltar och föreläser i symposium samt sammankomster i branschen. Man måste också ha med sig i åtanke att hela VR-området utvecklas väldigt snabbt för närvarande och ingen vet hur framtiden faktiskt kommer se ut. Vi har tagit en plats här för att vara med och driva fram en utveckling vi vill se och som vi tror att spelare vill se. För oss kommer locationbased-lanseringen först, sedan pratar vi gärna om den. Parallellt håller vi förstås koll på vad andra gör och hur det tas emot.

Sidofråga: “huruvida ett collage av memes på bo skulle uppskattas som en present på nästa stämma”

-Gärna! Skulle uppskattas!
(i alla fall av oss andra)

 

Starholders

Efter remium/introduce finns det ingen aktör som bevakar Starbreeze. Det finns ingen extern guidning alls om man bortser från hängivna småsparare som skapar egna “dokument”. Är man intresserad att få till en ändring här? Gör bolaget aktivt något åt det?

 

Maeva Sponbergs

Givetvis är vi intresserade av det och vi arbetar för det. Dock är vi skeptiska till betalda analyser. Vi jobbar också för att göra det enklare att förstå hur vår affär fungerar och hur vi vill utveckla den.

Sidokommentar gällande att ovan person fixar collaget

-Perfa!

 

Starholders

Det har kommit in en del frågor som berör MAR

Kommer Starbreeze ändra något mer sin kommunikation till marknaden med anledning av MAR som infördes 3 juli i år. Om ja, hur i så fall? Hur ser ni på borttagandet av insynstransaktionerna på hemsidan? Det blir väldigt svårt att följa inserhandeln om man inte vet hur mycket aktier som fanns/finns kvar i insynspersonens ägo efter en affär.

 

Maeva Sponbergs

 

Från och med den 3e juli har vi precis som alla bolag sett till att vi arbetar i enlighet med MAR. Förändringar i insynsregister, rapportering till FI, och lite omstrukturering på hemsidan är exempel på det. Detaljerna (om något mer svårlästa än First Norths regelverk) finns att läsa hos FI. MAR syftar delvis till att harmonisera Sverige med resterande EU för rapportering av transaktioner, och vi följer idag de reglerna. MAR är lagstadgade förändringar som skriver över FirstNorths regelbok som är ett avtal mellan bolaget och börsen. Vi, och jag är säker på att flera bolag känner likadant, hoppas att FN regelverk uppdateras till nästa år för att reflektera förändringarna och tydliggöra processen.

Sidokommentar: “Undrar om dom sitter hemma i startofflor och chillar eller om dom är på kontoret såhär sent för att tillfredställa våra frågor“

-Kontoret. I Startofflor (ofc)

 

Starholders

VarvTres röstandel har enligt ägarlistan ökat från 19.19% av rösterna 30/6 till 22.49% en månad senare. Insynshandelsregistret ni länkar till verkar bara ha uppgifter från och med 8/7 2016. Sedan dess har Bo förvärvat 199.999 B-aktier och bytt 77.494 B-aktier mot A-aktier, vilket endast förklarar en bråkdel av ökningen i ägarlistan. Är det felräknat, felredovisat, eller hände det något i första veckan i Juli som inte kommit med i det register som är sökbart och i så fall vad?

 

Maeva Sponbergs

En transaktion gjordes precis i skarven från det gamla systemet till MAR där Varvtre gjorde en off-market-deal, där B-aktier byttes till A-aktier. Den är affären förklarar skillnaden.

 

Sidokommentar gällande det absoluta behovet av att få fler Starbreeze-muggar

-Är du arg för att du inte var på stämman ´14? 😉

 

Starholders

Vad har ni lärt er efter Orange Grove Media avhoppet? (10 personer lämnar Starbreeze för att starta egen verksamhet mindre än ett år efter att deras företag förvärvats av Starbreeze) Denna fråga känns väldigt aktuell i och med framtida beslut om emissionsbemyndigande inför eventuella framtida förvärv.

 

Maeva Sponbergs

Etableringen i LA har öppnat upp nya kontaktytor för oss och starkt bidragit till de samarbeten vi inlett på VR-området. Investeringen vi initialt gjorde i kontoret har varit väl värt det. Vi växer snabbt just nu på flera områden, och optimerar vår resursanvändning på flera sätt. VR-teamet i LA omvandlar vi från ett prototyp-team till ett relationsutvecklings-, forsknings- och utvecklingsteam. I samband med att vi gått upp i teamstorlek för att maximera VR-produktionen av John Wick och spelproduktionen av OVERKILL’s The Walking Dead har vi flyttat utvecklingen av dessa projekt från LA till Stockholm, där vi snart adderar ytterligare 1 500 kvadratmeter kontorsyta för att göra plats för våra nya medarbetare.

 

Starholders

De tio LA-platsannonserna som ligger ute är det planerat sedan tidigare eller ersättningsrekryteringar?

Kan du förklara hur det spelar med vad du skrev nyss?

 

Maeva Sponbergs

I och med att vi skiftar fokus är rekryteringarna av ny art. Utvecklingen av OTWD flyttas hem till Sthlm

Sidofråga: “Har starbreeze tänkt fortsätta med AMA efter varje kvartalsrapport?

Eller engångs grej det här?“

-Vi får se, men med någon typ av frekvens vore trevligt

 

Starholders

Dags att prata Egna produktioner och spel

Hur går det med PD2 Asia? Kan ni berätta mer om hur processen ser ut vid anpassasningen till den Asiatiska marknaden? Det verkar råda brist på kunskap inom detta ämne och det vore intressant att få mer inblick i detta. (Utgå gärna från PD2 och OTWD)

 

Maeva Sponbergs

Det finns ett antal komponenter som behöver beaktas. Det viktigaste vi har med oss från partnerskapet med Smilegate är att den asiatiska marknaden skiljer sig radikalt på flera sätt. Marknadsanpassningar är en faktor (färger, namn etc), rena lokaliseringsanpassnignar (språk, text, eventuell VO etc) och plattformsanpassningar som innebär större ingrepp i baskoden. Hur enkelt eller svårt endera komponent är beror lite på hur spelet är strukturerat från början. Det är te.x. något vi fokuserar på att bygga in bättre support för i Valhalla, för att göra oss mer plattformsagnostiska. Vill man enbart göra en lokalisering med textning är det bara en fråga om att översätta textsträngar. Det görs förhållandevis enkelt men måste såklart testas vilket kan ta längre tid än själva översättningen. Marknad- och plattformsanpassningar kan ta längre tid beroende på grundförutsättningarna. Skall grafik ändras behöver nya texturer produceras, i vissa fall behöver även modellerna i sig förändras för att klara vissa lagkrav. Det kan vara allt ifrån att benbitar inte får visas markant (Kina) eller att blod inte får vara rött (Tyskland). För ett PD2-släpp i Asien så tangerar vi samtliga ovan nämnda områden.

Sidofråga: “Angående Cinemaware: Er planen at IP’ene skal utvikles til location based, eller kan det komme til andre plattformer også?

-“VR and other platforms” (se PM:et) (PM=pressmeddelande)

 

Starholders

Det är sagt att ni ska lansera spel på Smilegates plattform. Men vad är Smilegates plattorm för något? Och vad är skillnaden gentemot Steam? (Finns ju också i Asien)

 

Maeva Sponbergs

Smilegate har själva inte kommunicerat mycket till marknaden om detta, och av det skälet kan vi inte heller ge fler detaljer, ännu.

Sidofråga: “Betyder det att all personal som var på OTWD projektet i LA flyttar med till Sthlm, eller blir det nyrekrytering där med?”

-nej alla har inte flyttat med och ja det är löpande nyrekryteringar i Stockholm (kika gärna på vår jobs-sida och rekommendera om ni känner någon som skulle passa) Till Sverige rekryterar vi från hela världen

 

Starholders

Vilket tror du blir det första Starbreeze spelet att släppas via Smilegate plattformen?

 

Maeva Sponbergs

TBC

 

Starholders

Om ett spel som Starbreeze är inblandad i planeras släppas i Kina. Är det då möjligt att göra detta med hjälp av Smilegate eller måste det till ytterligare en partner så som Tencent?

 

Maeva Sponbergs

 

Det kan krävas ytterligare partner beroende på lokala förutsättningar. Asien är inte en lika homogen marknad som USA eller Europa.

Sidokommentar:

Det KAN, på tal om snapchat, vara så att vi kör en liten #starholders tävling sedan. För de som missade stämman. Möjligtvis. Om ni är snälla.

(tävling här när vi är klara, inte på Snapchat)

 

Starholders

Vid stämman i Maj fick vi indikationer på att det var svårigheter att hitta en bra partner för distributionen av Geminose. I delårsrapporten för Q1 skrevs att när väl det är klart, så kommer ni att börja marknadsföringen. Vi har ännu inte sett eller hört något, drygt tre månader från årets slut, så min fråga är: Kommer Geminose som tidigare sagts (se exempelvis årsredovisningen) att släppas 2016?

 

Maeva Sponbergs

Vi utvärderar fortfarande detta (Q2)

 

Starholders

Fråga från publiken, brukar ni läsa aktivt här på Discord?

 

Maeva Sponbergs

Det vore tjänstefel att inte göra det

Vi följer alla forum där det finns större samlingar av våra aktieägare, så gott vi kan

 

Starholders

ePawn köptes för att ”significantly diversify our virtual reality and toys-to- life offerings” . Går de att förklara närmare, kommer Geminose använda sig av ePawns teknik?, kommer StarVR använda sig av den? Går det att beskriva närmare på något sätt?

 

Maeva Sponbergs

Fullt möjligt men vi har inga fler detaljer att dela med oss av här just nu 🙂

TBA

 

Starholders

Hur ser ledningnen och potentiella samarbetspartners på Disneys nedläggning av Infinity?

 

Maeva Sponbergs

Nu tror jag ni syftar på att toys-to-life skulle på något sätt vara en nedåtgående trend pga av att Infinity lades ner för vidare utveckling? Vad vi kunde utläsa av deras kommunikation var att hela deras interna utveckling lades ner, dvs de skall själva inte ha någon spelverksamhet in-house utan istället förlita sig på externa samarbeten. Infinity var givetvis ett av deras större franchise, varför jag också tror att media främst fokuserade på det i sin bevakning. Men det är min ytterst personliga tolkning.

 

Starholders

Cmune köptes för 1.4 musd (6.3%) Enligt pressmeddelandet är 505 och Starbreeze 50% co-publisher. Är det ändrat nu när vi äger 100% av payday varumärket?(ändrad)

 

Maeva Sponbergs

 

Vi köpte inte CMUNE, vi gjorde en investering i bolaget. Enligt pressmeddelandet gällande PD-buyback var en del av det avtalet att vi fick tillbaka fulla publishingrättigheterna för Payday mobile (numer PAYDAY: Crime War)

Sidofråga: Är det inte svårt att flytta produktionen av OTW?
-Vi har en pipeline uppsatt för globalproduktion. En fördel med det är att man bland annat kan arbeta över tidszonerna. Vi har även ett väldokumenterat arbetssätt vilket förenklar för nya att plocka upp arbete

 

Starholders

Betalar vi CMUNE för att göra Payday mobile eller är det ett revenue share upplägg?(ändrad)

 

Maeva Sponbergs

Utöver detaljerna i pressmeddelandet har vi inte gått ut med någon vidare information. Men vi vill gärna highlighta att Crime War har avancerat i produktionsschemat (se rapport) *hint hint dodge dodge* 😉

 

Starholders

Vi lämnar CMUNE för att prata OTWD

Är Skybound fortfarande med i produktionsfasen med story och som producers?

 

Maeva Sponbergs

Yepp

 

Starholders

Läser man årsredovisningen ser det ut som om ” OVERKILL’s The Walking Dead i Virtual Reality (VR) står det att det är ”en separat produkt i VR ska detta bli ett flaggskepp för vår VR-utgivning”. Detta har varit otydligt tidigare då endast en demo/experience existerade tidigare. Om det är en separat produkt under utveckling. Produkten har ingen ”kloss” i bilden över pågående produktioner inte heller någon information om plattform etc. Kommer de olika oTWD samtidigt? VR och icke-VR spel?

 

Maeva Sponbergs

OTWD och OTWD VR Experience är två helt olika saker. Jag håller med om att vi kanske varit lite luddiga med VR-komponenten främst i intervjuer, men informationen på hemsidan är korrekt:
https://www.starbreeze.com/games/overkills-the-walking-dead/. OTWD VR är vår test bed för de ändringar och uppgraderingar vi gör i hårdvaran bland annat. Upplevelsen är lite av vår baseline för hur långt vi kan pusha tekniken och Valhalla. Vi har inte bestämt oss för någon produktstrategi för VR-upplevelsen utanför att vi kan bekräfta att den kommer finnas i våra VR-center (…vilket tekniskt sett gör det till just en produkt)

 

Starholders

Hur har utvecklingen av Storm påverkats av Crossfire uppdraget? Är det fortfarande 2017 som gäller för release?

 

Maeva Sponbergs

*hostkurstdrivandehost*

 

Starholders

Enligt förvärvet av Cinemaware erhöll Starbreeze rättigheter bla. Nuvarande produkter och licenser under Cinemawares varumärke. Har ni några planer på att gå ut med mer information kring de produkter som nu redan finns på marknaden samt de som planeras att släppas; ex filmer, mobilspel etc?

 

Maeva Sponbergs

“Vidare information gällande Cinemaware kommer delges via sedvanliga kanaler.” Så fick jag det sagt också [x] Check. 😉

 

Starholders

Nästa ämne handlar om Starbreeze Publishing

När Starbreeze tittar på potentiella förläggaruppdrag, vad är det ni letar ni efter?

 

Maeva Sponbergs

En produkt vi kan relatera till och som passar vår filosofi. Vi vet vad vi är duktiga på och vi måste givetvis kunna se att vi kan hjälpa att ta produkten till marknaden på bästa sätt, det är viktigt att det finns en koppling till våra värderingar. Någonstans bör det finnas Kemi spelar in. En kul ide. Något vi kan se att vi kan hjälpa till att få snurr på.

 

Starholders

Hur uppfattar ni er själva som förläggare och tror ni att era partners uppfattar er likadant?

 

Maeva Sponbergs

Vi vill gärna vara “the good publisher”, Starbreeze har länge varit en work-for-hire och vet vad det kan innebära – både när det fungerar bra och när det fungerar dåligt. Vi vill ha ett bra samarbete som både utvecklaren samt Starbreeze tjänar på och delar en vision för. Det är jätteviktigt för oss i kostymen som publisher. Vi hoppas såklart att våra partners uppfattar oss så 🙂

 

Starholders

Kan det vara aktuellt att förlägga spel i väst som Smilegate har gjort, som t.ex. Lost Ark?

 

Maeva Sponbergs

Inget är omöjligt men det är inget vi tittar aktivt på just nu.

 

Starholders

Hur många parallela publisher-uppdrag vill/kan Starbreeze jobba med?

 

Maeva Sponbergs

Sidokommentar gällande lågt deltagande på Shareholder Open-golf-initiativet i allmänna kanalen

Starholder Open kommer för övrigt ha jättefina priser!

 

Maeva Sponbergs

Det kan finnas tofflor med i prispåsen

 

Starholders

Går det att köpa tofflorna?

 

Maeva Sponbergs

Nej, och de är inte helt enkla att producera upptäckte vi när vi skulle beställa de vi har nu. VI får se vad vi kan lösa för framtiden…

Gällande orginalfrågan: Svår fråga. “Det beror på”. Det beror helt på storleken på avtalet och samarbetet, på hur självständiga utvecklarna är, vilka komponenter de behöver mest stöd för osv. Ska vi vara en bra partner så vi måste givetvis ha bandbredd för att ta hand om folk, men vi har inte slagit i taket ännu.

 

Starholders

Hur tänker sig Starbreeze fördelningen mellan interna spel-utvecklingsprojket och spelutvecklingsprojekt som man endast är publisher för? Var kommer tyngpunkten ligga i framtiden (om 1 år, om 5 år)

 

Maeva Sponbergs

Se förra frågan, det beror helt på.

 

Starholders

Stort grattis till DBD försäljningssuccé! Är det fler utvecklare nu än tidigare som kontaktar er för nya publishing samarbeten?

 

Maeva Sponbergs

1 miljon+, woop woop! Vi har en ganska jämn ström med förfrågningar. Antalet pitchar peakar naturligt runt mässor som E3 men givetvis har vi fått lite extra uppmärksamhet nu efter DBD.

 

Starholders

Finns det en möjlighet att DBD släpps i Asien tillsammans med Smilegate?

 

Maeva Sponbergs

Inget är omöjligt.

 

Starholders

Hur fungerar bundlingskampanjen med Nvidia intäktsmässigt?

 

Maeva Sponbergs

Nu går vi sällan in på specifika avtal men generellt kan man säga att det finns några olika standardsätt att göra liknande kampanjer. Antingen så köper motparten ett antal spel till en viss marginal, man kan göra ett samarbete om man känner att man har lika värde att ge varandra eller så ger man bort produkt för att man känner att det är värt mycket att exponeras i sammanhanget (t.ex. för att öka sin installed base)

 

Starholders

Vi får inte glömma att ta upp DBD konsolfrågan. Har vi rättigheterna till publishing även där?

 

Maeva Sponbergs

Nuvarande rättigheter gäller PC spelet, men allt är en förhandlingsfråga

 

Starholders

Vilken roll har Starbreeze egentligen i kommande spelet John Wick – Impossible Task, och hur ser ni på intäktsmöjligheterna på spelet såhär tidigt i VR?

 

Maeva Sponbergs

För John Wick i VR är vi en publishing och utvecklingspartner i nära samarbete med alla parter. Intäkter oavsett plattform har alltid ett beroende av installed base. Det viktigaste för oss är att visa vad VR kan leverera och fortsätta inspirera och pusha gränserna.

 

Starholders

John Wick VR har ju visats upp med HTC Vive. Är det möjligt att det i framtiden görs en version som är anpassat till StarVRs FOV på 210 grader?

 

Maeva Sponbergs

 

Yes, mycket möjligt!

Sidorfråga: “Har ni på Starbreeze ambitioner att, likt Behaviour gör med DbD, aktivt uppvakta communityn och lyssna på deras önskemål över Twitch? Har sett Almir där svarandes på frågor några gånger, men min fråga handlar nog snarare om huruvida ni ska göra det på rutin”

-Vi har streams, senast i fredags om jag inte minns fel

 

Starholders

Sista ämnet – StarVR, Valhalla och Tech!

På vilket hjälper Acer till i hårdvaruutvecklingen av StarVR headsetet?

 

Maeva Sponbergs

Vårt gemensamma samriskbolag kommer att tar hand om hela produktionen, marknadsföringen och försäljningen av StarVR HMD. Vi har i princip tillverkat varje enskild enhet förhand fram tills nyligen. Vi har fantastiskt duktiga ingenjörer i Paris och vårt headset har som ni säkert sett turnerat runt i USA. De är gediget testade och har hållit för många demo-sessioner. Med det sagt; att få in den expertis och produktionslinje som Acer har, tar oss till nästa nivå och möjliggör massproduktion på ett helt annat sätt än vad vi kunnat göra själva.

 

Starholders

Finns det planer att i framtiden introducera StarVR till andra branscher bortom spel och underhållning? Så som bygg-, bil- och medicinindustrin där applikationerna för VR-utrustning verkar vara många.

 

Maeva Sponbergs

Ja, vårt samriskbolag med Acer är fria att göra B2B-försäljning inom en rad olika områden, såsom militär, arkitektur, medicin, science etc.

 

Starholders

Är Tobii fortfarande en del av planen och kommer vara en StarVR feature på Starbreeze/IMAX ställena? Är även planen att fortfarande använda sig utav Foveated rendering?

 

Maeva Sponbergs

Samarbetet är pågående och vi arbetar fortfarande med integrationen i StarVR. Mer info kommer “i sedvanliga kanaler”.

 

Starholders

Kan ni berätta mer om nuvarande tracking-lösning? Finns det fortfarande tankar på att utforska Valves Lighthouse tracking?

 

Maeva Sponbergs

Vi har inte en given trackinglösning ännu; vi har mycket roligare än så, och testar olika lösningar beroende på typen av upplevelse vi utvärderar. Lighthouse är inte en omöjlighet men vi tittar på mycket annat just nu. Fördelarna med att fokusera på LBE är att vi kan fokusera på att ge bästa upplevelsen möjligt. Sedan kan det vara vapenreplikor, en VR-matta eller ett löpband. Varje enskilt verktyg kan komma och kräva en egen typ av tracking-teknologi. Vi kommer givetvis att stödja ett eller flera system i framtiden men vi har som sagt inget specificerat ännu.

 

Starholders

Ni skriver att Valhalla är en ”game and entertainment industry engine”. Vad innebär detta? Kommer valhalla att användas till att skapa VR-upplevelser utöver spel? Ex. film som Cockatoo Spritz? Kommer den även ingå i produktioner av övrigt filmmaterial?

 

Maeva Sponbergs

Just nu fokuserar vi på våra spel, men det är en gedigen renderingsmotor som ligger till grund i Valhalla som går att applicera på te.x film. It’s teh assum! (mer info TBA).

Sidofråga “Når kan man få teste StarVR her i Norden? Blir det ingen Europaturné?”
-Gällande StarVR i Norden, vi jobbar på det. Vi har haft låg tillgång och hård prioritering men det finns som ett eskalerat önskemål. Förhoppningsvis soon(tm)

 

Starholders

visa gärna Valhalla när ni får tid

 

Hur pass avancerad är Valhalla-motorn och vad är dess styrka? Står den sig väl mot t.ex. Unreal, Unity och Frost?

 

Maeva Sponbergs

Vi ser vad vi kan göra

 

Maeva Sponbergs

Best shit ever 😉 Mer info TBA

 

Starholders

När ungefär kommer vi se något från valhalla? Vilken blir den första produkt som lanseras med Valhalla-motorn.

 

Maeva Sponbergs

Första produkt TBC men OTWD PC/konsoll är utannonserad på Valhalla och VR upplevelsen är redan producerad i Valhalla

 

Starholders

Är tanken att ni kommer erbjuda utvecklare att använda Valhalla-motorn eller är det enbart till egna projekt?

 

Maeva Sponbergs

Vi får se, potentialen finns såklart alltid att man vill kunna dela med sig av motorn men det för också med sig andra utmaningar i form av support som måste efterlevas på ett bra sätt. Just nu fokuserar vi på våra interna projekt och att lansera första spelet, sedan [även] är den egna motorn en konkurrensfördel.

 

Starholders

Hur stort är teamet som jobbar med valhalla?

 

Maeva Sponbergs

Ett gäng 🙂

 

Starholders

Kan ni berätta lite om vilken typ av av VR-content plattform ni håller på med ihop med smilegate?

 

Maeva Sponbergs

Starbreeze och Smilegate har en avsiktsförklaring att tillsammans bygga en innehållsplattform för VR för att distribuera content till vårt StarVR headset. Bolaget är ett samriskbolag, dvs med delad investering. Mer information kommer vid ett senare tillfälle.

 

Starholders

Finns det något bestämt nytt namn ni kan gå ut med för Starcade iom samarbetet med IMAX och hur många HMDs förväntas finnas på varje ”location”?

 

Maeva Sponbergs

Vi går under arbetsnamnet IMAX VR, mer detaljer om centren TBC.

 

Starholders

Sedan informationen släppts om samarbetet med att lansera StarVR på IMAX-biografer, hur stort intresse är det ifrån omvärlden att lansera deras upplevelser till denna plattform?

 

Maeva Sponbergs

Enormt!

 

Starholders

Kommer valhalla användas i IMAX anläggningar?

 

Maeva Sponbergs

Som “hushållsmotor”? Nej, det skulle just nu väsentligt begränsa tillgången av material för oss. Men OTWD VR Experience är gjord i Valhalla och kommer att finnas på centren.

 

Starholders

Finns det möjlighet för er att lansera StarVR på andra LBE förutom hos IMAX, eller är StarVRs LBE exklusivt till IMAX?

 

Maeva Sponbergs

LBE är IMAX exklusivt, men genom samriskbolaget med Acer så kan vi nå B2B marknaden för andra affärsområden.

 

Starholders

På vilket sätt är Smilegate inblandad i StarVR och IMAX? Kommer de lansera upplevelser till den plattformen i samarbete med Starbreeze eller är det något annat?

 

Maeva Sponbergs

Starbreeze och Smilegate har en avsiktsförklaring att tillsammans bygga en innehållsplattform för VR för att distribuera content till vårt StarVR headset. Mer information kommer vid ett senare tillfälle.

 

Starholders

Har ni möjlighet att gå in på mer detaljer kring JV avtalet med IMAX om LBE för VR? Ni skriver att ni är equal partners, innebär det att ni kommer dela 50/50 på intäkterna som tilldelas JV-bolaget? Hur ser den ekonomiska fördelningen ut i detta framtida JV-bolag ut?

 

Maeva Sponbergs

Mjae, inte mer information än vad som för närvarande finns tillgängligt i våra pressmeddelanden

 

Starholders

Vilket kvartal kan vi få se något nytt från ePawn med Starbeeze i rodret?

 

Maeva Sponbergs

TBC

 

Starholders

Kommer Epawns teknik att implementeras i de första Imax testerna under 2016-2017?

 

Maeva Sponbergs

Möjligt

 

Starholders

“Tracking-mattan” som ePawn har, är den fortfarande under utvecklingen eller redo för produktion?

 

Maeva Sponbergs

När vi investerar i nya teknologier vill vi givetvis sätta vår prägel och integrera samt anpassa så att det ligger i linje med vår vision och produktion. Vi hoppas kunna visa mer soon(tm)

 

Starholders

Det var den sista av de inskickade frågorna! tack Maeva och Co!

 

Maeva Sponbergs

Vi kan förlänga 5 minuter för några utomstående frågor

Shoot om ni har något mer jag kan svara på snabbt

 

“The Void, anser ni dem som en konkurrent i USA eller är det inte en väg ni tänkt att gå?”

-Vi avvaktar och ser gällande The Void. Allt som händer i VR-branchen är bra just nu

 

“Har ni frukost på morgonen på kontoret?”

-Inte för tillfället

 

“Vet ni hur stor tillgång ni har till TWD’s facebook sida för reklam? Den har väldigt många följare “

-Det är viktigt att särskilja mellan comic book och tv-serien för vår licens. Men generellt så har vi inte börjat diskutera praktisk marknadsföring på detaljnivå ännu.

 

“Följdfråga angående IMAX exklusivt.
PMet nämner “multiplexes, malls and other commercial destinations.” Hur rimmar det ihop?”

-Allt går under formuleringen LBE (Location Based Entertainment)

 

“Har ni planer på att ta VR-klivet vidare mot hemanvändning iom Acer? Något ni funderat över?”

-Vi stänger inte hemmamarknaden men vår fokus nu är på LBE och Pro-market

 

“Vad tycker du om standarden i kurssnack kanalen här på discord?”

-#kurssnack Memeheaven!

 

“Vad innebär ™?”

-Kultreferens, (soon tm) kommer ifrån Blizzards community

 

Då mina vänner får vi tacka för oss!

 

Starholders

Tack än en gång!

 

Maeva Sponbergs

Enormt tack för en bra frågestund och förhoppningsvis på återseende!

 

 

*notera att mindre kosmetiska ändringar har gjorts i texten för att öka läsbarheten

About The Author

Starbreeze