Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

09 september 2016 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 10.00 den 9 september 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid stämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats test.starbreeze.com.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att ge ut ett konvertibelt lån till ACER om 75.515.400,00 kronor. Lånet kan konverteras till nya aktier av serie B till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 17,82 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital (före eventuell omräkning) kan komma att öka med 84.753,520263 kronor genom utbyte mot 4.237.676 B-aktier.

Mot bakgrund av att det generella emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 25 maj 2016 väsentligen har använts, till betydande del av tekniska orsaker, beslutade stämman, med erforderlig majoritet, att ge styrelsen ett motsvarat förnyat emissionsbemyndigande om högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier.

För mer information vänligen kontakta: Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB. Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2016 klockan 14:15.

 Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze’s mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, den kommande VR-shootern John Wick och överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som kommer produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält kommer leverera högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. Under 2016 öppnar det första IMAX VR-centret upp i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


About The Author

Starbreeze