Starbreeze valberedning utsedd inför årsstämman 2017

21 oktober 2016 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

STOCKHOLM, SVERIGE (OKTOBER 21, 2016) Starbreeze AB meddelade i dag att ny valberedning utsetts. Enligt beslut på årsstämman den 25 maj 2016 skall Valberedningen bestå av en ledamot utsedd envar av de tre röstmässigt största ägarna, eller ägargrupperingarna, jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Starbreeze styrelseordförande Michael Hjorth på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 1 september 2016 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, eller ägargrupperingarna. De största aktieägarna har uppmanats att var och en föreslå en ledamot till valberedningen. När någon av dessa tillfrågade aktieägare avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har nästa aktieägare i storleksordning beretts tillfälle att utse ledamot till dess att valberedning kunnat utses.

Efter dessa kontakter har valberedningen utsetts och består av följande ledamöter:

  • Michael Hjorth (styrelseordförande i Starbreeze)
  • Mikael Nermark (utsedd av grupp hållande koncernledningens huvudsakliga samlade innehav, företrädesvis Varvtre ABs innehav)[1]
  • Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • David Wallsten (utsedd av Garnet Group)

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman i maj 2017 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Michael Hjorth, Styrelseordförande Starbreeze, telefon: +46(0)70-2655273, e-post: [email protected].

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Hjorth, styrelseordförande, Starbreeze AB.

Tel: +46(0)70-2655273, email: [email protected]

Maeva Sponbergs, EVP of Communication and Head of Investor Relations, Starbreeze AB

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande oktober 21 klockan 16:00.


[1] Med anledning av de s k lock-up-avtal som VD Bo Andersson Klint, vice VD/COO Mikael Nermark och CTO Emanuel Marquez ingått i samband med Smilegates investering i februari 2016 har dessa ledande befattningshavare överenskommit att inta en långsiktig gemensam hållning avseende deras direkta och indirekta ägande i Starbreeze AB.

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze’s mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, den kommande VR-shootern John Wick och överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som kommer produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält kommer leverera högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. Under 2016 öppnar det första IMAX VR-centret upp i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Bilagor

About The Author

Starbreeze