background-img

2016

Nytt datum för kvartalsrapport

Starbreeze har beslutat att flytta publiceringen av kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 från 12:e maj till 18:e maj.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB....

04 05 2016 16:56 / Posted by Starbreeze
Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2015/2016 i Starbreeze AB (publ)

Kallelse till ÅRSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ) Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 klockan 16.00 på Grand Hôtel, lokal: ”Stockholm”, Södra...

26 04 2016 17:31 / Posted by Starbreeze
Årsredovisning för Starbreeze AB (publ) räkenskapsår 2015/2016 finns nu tillgänglig

Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter, meddelar idag att årsredovisning för Starbreeze AB (publ) verksamhetsår 2015/2016 finns tillgänglig på Starbreeze hemsida. Starbreeze håller årsstämma onsdagen den...

20 04 2016 08:31 / Posted by Starbreeze
KORRIGERAD: Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) den 22 februari

Korrigering: Pressmeddelandet är korrigerat i tredje stycket med understruken text. Extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits klockan 15.00 den 22 februari 2016 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning...

22 02 2016 18:56 / Posted by Starbreeze
Kallelse till EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 februari 2016 klockan 15.00 på Hannes Snellman Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 20, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i...

21 01 2016 08:11 / Posted by Starbreeze