background-img

2017

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under december omvandlades 406 987 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men...

29 12 2017 16:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 30 september 2017

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00.  TREDJE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 77,7 MSEK (102,7 MSEK, varav 32,5 MSEK avsåg en...

16 11 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 oktober, 2017) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier har ökat med 1 425 958 aktier under oktober. Per idag uppgår antalet A-aktier till 55 553 602 och...

31 10 2017 15:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze partner Acer tar över kommande finansiering av samriskbolaget StarVR

STOCKHOLM (24 oktober, 2017) Starbreeze AB och Acer har kommit överens om en ny finansieringsplan för StarVR Corporation – det gemensamma samriskbolaget som marknadsför och säljer StarVR:s Virtual Reality (VR)-headset....

24 10 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Huvudägare Varvtre AB förändrar sitt innehav i Starbreeze

STOCKHOLM (6 oktober, 2017) Starbreeze AB har blivit informerade om att bolagets huvudägare Varvtre AB, som ägs av bolagets VD Bo Andersson Klint, har genomfört en aktietransaktion utanför handelsplatsen. Transaktionen...

06 10 2017 09:03 / Posted by Starbreeze
Nasdaq välkomnar Starbreeze till huvudmarknaden

03 10 2017 11:34 / Posted by Starbreeze
Starbreeze offentliggör nya finansiella mål och prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Den 22 september 2017 offentliggjorde Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Starbreeze aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Starbreeze har i...

29 09 2017 15:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze godkänt för notering på Nasdaq Stockholm

STOCKHOLM (22 september, 2017) Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Starbreeze aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att vissa villkor uppfylls, däribland att ett...

22 09 2017 07:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

STOCKHOLM (15 september 2017) Enligt beslut på årsstämman den 11 maj 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna...

15 09 2017 16:23 / Posted by Starbreeze
Starbreeze slutför förvärv av Dhruva Interactive

STOCKHOLM (28 augusti 2017) Starbreeze AB har kommit överens med ägarna av indiska produktionsbolaget Dhruva Interactive om att slutföra förvärvet av 90,5 procent av aktierna i Dhruva Interactive för 8,5 MUSD....

28 08 2017 08:30 / Posted by Starbreeze