Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké 2016

16 februari 2017 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

 

Den fullständiga bokslutskommunikén finns att hämta på test.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument.

ÄNDRAT RÄKENSKAPSÅR 

Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i november 2015 är detta den fjärde delårsrapporten sedan omläggningen av bolagets räkenskapsår till kalenderår. Jämförelseperioden Q4 2015 motsvarar perioden oktober-december 2015, tidigare benämnd Q2 2015/2016.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 99,4 MSEK (48,9 MSEK), en tillväxt om 103 %. Summa intäkter och aktiveringar uppgick till 165,5 MSEK (73,6 MSEK).
 • Under kvartalet stod PAYDAY 2 för 37,2 MSEK (47,7 MSEK) av nettoomsättningen.
 • Under kvartalet stod Dead by Daylight för 54,6 MSEK (0,0 MSEK) av nettoomsättningen.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 38,8 MSEK (15,2 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 23,4 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 32,3 MSEK (14,0 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 30,2 MSEK (15,4 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,07 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 SEK (0,07 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,9 MSEK (-3,0 MSEK).
 • Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 669,4 MSEK (85,4 MSEK). 

RÄKENSKAPSÅRET (JANUARI – DECEMBER 2016) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 345,5 MSEK (218,4 MSEK), en tillväxt om 58 %. Summa intäkter och aktiveringar uppgick till 523,0 MSEK (299,6 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 81,2 MSEK (49,5 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 55,9 MSEK (43,1 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,1 MSEK (39,4 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,20 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,20 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2016) 

 • I oktober genomförde Starbreeze en riktad nyemission till institutionella investerare, där Första AP-fonden tecknade en majoritet av de emitterade aktierna. Totalt emitterades 16 452 991 aktier till en kurs om 23,40 SEK, motsvarande ett totalt emissionsbelopp om 385 MSEK.I samband med emissionen köpte Första AP-fonden även 1 850 000 aktier av Starbreeze styrelseordförande Michael Hjorths bolag Indian Nation AB.
 • I oktober förvärvade Starbreeze Nozon, en belgisk Visual Effects (VFX) studio och skapare av PresenZ-teknologin. PresenZ-teknologin som introducerades 2015, gör det möjligt att konvertera 3D-film till VR-film, och därmed överbrygga tekniska skillnader mellan film- och spelmiljöer. Detta sker genom interaktiv parallax i VR och högkvalitativ datorgrafik paketerat med en äkta och uppslukande VR-känsla. Nozon har sedan 1998 stadigt växt till att bli en välkänd och prisbelönt VFX-studio tack vare sitt kreativa/artistiska arbetssätt och teknikutveckling. Köpeskillingen uppgick till 7,1 MEUR, varav 4,6 MEUR kontant och 2,5 MEUR i nyemitterade Starbreeze B-aktier. Utöver detta avtalade parterna även om en 10-årig earn-out-period, baserad på intäkterna från PrezenZ-teknologin. Sedan förvärvet har Starbreeze fördjupat sin analys av PresenZ-teknologins förutsättningar vilket resulterat i att hela den potentiella tilläggsköpeskillingen inkluderats vid beräkningen av goodwill i förvärvet. Goodwillen beräknas per 31 december 2016 till 257,5 MSEK.
 • I december avtalade Starbreeze om att förvärva 90,5% av aktierna i det indiska produktionsbolaget Dhruva Interactive. Den totala köpeskillingen uppgick till 8,5 MUSD, varav   7,0 MUSD i kontanter och 1,5 MUSD i nyemitterade Starbreeze B-aktier. Affären är planerad att slutföras under 2017 och har inte haft någon resultatpåverkan under 2016. Dhruva Interactive är ett välrenommerat produktionsbolag som Starbreeze har en långvarig relation med. Bolaget grundades 1997 och är Indiens ledande spelutvecklare med över 320 anställda som levererar produktionstjänster till den globala spelindustrin. Dhruva har tre studios i Indien.
 • Under kvartalet utsågs Carnegie Investment Bank till rådgivare för att flytta bolagets listning till Nasdaq Stockholms huvudlista. Starbreeze avsikt är att genomföra listflytten under 2017.
 • I november skapade Starbreeze ett nytt varumärke under affärsområdet Publishing. Det nya varumärket Starbreeze IndieLabs syftar till att hjälpa mindre projekt att ta sig till marknaden. Tillsammans med den kroatiska studion Lion Game Lion har Starbreeze avtalat om att investera 300 000 USD i utvecklingen av spelet AntiSphere, till både PC och andra plattformar. Enligt avtalet erhåller Starbreeze 30 % av försäljningsintäkterna, efter att ha återfått hela sin initiala investering. Lion Game Lion och Soap Interactive behåller i sin tur 100 % av IP-rättigheterna. AntiSphere är ett tävlingsinriktat arenaspel där spelarna får använda sina färdigheter för att fånga varandra och på så sätt vinna matchen.
 • I november ingick Starbreeze ett andra IndieLabs-projekt med den holländska studion KeokeN Interactive om att förlägga titeln Deliver Us The Moon. Starbreeze investerar 500 000 USD för att ta spelet till PC och andra plattformar. Starbreeze har rätt att återta 120 % av investeringen, varefter Starbreeze kommer behålla 50 % av intäkterna efter distributionsavgifter. KeokeN behåller 100 % av rättigheterna till spelet. Deliver Us The Moon utspelar sig inom en snar framtid när jordens resurser har förbrukats. En modig astronaut kommer ta det stora steget och åka till månen för att rädda mänskligheten i ett hemligt do-or-die-uppdrag.

EFTER KVARTALETS UTGÅNG 

 • I början av januari meddelade Starbreeze att det första pilotcentret för IMAX VR Experience har öppnat i Los Angeles, i nära anslutning till det välbesökta shopping-stråket The Grove and Farmers Market. I centret kommer besökare bland annat kunna prova högkvalitativa VR-upplevelser i StarVR som produceras i samarbete med Acer. Upplevelserna tillgängliga för StarVR är bland annat John Wick Chronicles: Arcade Edition och utbudet kommer successivt utökas vart efter nya upplevelser i både film och spelkategorin blir tillgängliga. StarVR har mottagits väl av besökarna och tillsammans med John Wick Arcade Edition är det just nu en av de mest populära upplevelserna i centret.
 • Efter öppnandet av det första IMAX VR Experience centret i Los Angeles meddelade Starbreeze att bolaget tillsammans med IMAX förhandlar avseende fortsättningen av det avtal om premiumupplevelser i IMAX VR Center som utannonserades i maj 2016. Mot bakgrund av att IMAX valt att bredda sitt erbjudande till att inkludera allmänt tillgängliga VR-upplevelser under introduktionen av centren bedömer Starbreeze att samarbetsformen kommer att anpassas för detta.
 • VR-spelet John Wick: Chronicles släpptes på Steam för HTC Vive den 9:e februari, i anslutning till premiären av filmen John Wick: Chapter 2. Spelet gick att förbeställa för 19,99 USD via plattformen från den 6:e oktober 2016.
 • I januari tecknade Starbreeze avtal med Behaviour Digital om en digital version av Dead by Daylight till PlayStation 4 och Xbox One. Hittills har spelets PC-version sålts i över 1,8 miljoner exemplar på Steam. Utvecklingskostnaderna för de justeringar som krävs för konsolversionen kommer delas lika mellan parterna. Intäktsdelningsmodellen följer befintligt avtal. I februari tecknade Starbreeze ett distributionsavtal med Digital Bros dotterbolag 505 Games rörande fysisk distribution av Dead by Daylight till PlayStation 4 och Xbox One. Vidare innebär det att 505 Games betalar en förskottsroyalty om 2,5 MUSD som kommer delas mellan Stabreeze och Behaviour. Avtalet omfattar inte den asiatiska eller nordiska marknaden. Konsolversionen av spelet väntas släppas under det andra kvartalet 2017.
 • I februari tecknade Starbreeze avtal med Double Fine Productions om att förlägga spelet Psychonauts 2. Starbreeze investerar 8 MUSD för att tillsammans med Double Fine Productions ta spelet till PC och konsol. Lansering väntas ske någon gång under 2018. Spelets utveckling har tidigare finansierats av Double Fine Productions och genom en equity crowdfunding-kampanj via tjänsten Fig. Starbreeze kommer ha möjlighet att återfå 100 % av investeringen, inklusive marknadsföringskostnader, och erhåller initialt 85 % av försäljningsintäkterna efter distributionskostnader samt Fig-intäktsdelning. Efter investeringen till fullo är återtagen erhåller Starbreeze 60 % av försäljningsintäkterna efter distributionskostnader samt Fig-intäktsdelning. Psychonauts 2 är ett action/äventyrsspel som utspelar sig i tredjeperson där spelaren styr Razputin Aquato, en psychonaut med psykologiska förmågor.

 

STARBREEZE FORTSÄTTER LEVERERA 

VD BO ANDERSSON KLINT KOMMENTERAR  

Vi är stolta över återigen kunna visa tresiffrig tillväxt och samtidigt den högsta EBITDA sedan lanseringen av PAYDAY 2. Det är en solid utveckling som visar vår förmåga att leverera lönsamhet medan vi skalar upp vår verksamhet för att framtidsäkra fortsatt tillväxt.

PAYDAY

PAYDAY-franchiset genererade 37,2 MSEK (47,7 MSEK) totalt varav 0,0 MSEK (14,4 MSEK) i produktionsstöd. Som ensam ägare till rättigheterna för PAYDAY får vi inte längre något produktionsstöd från 505 Games. Vi har en mindre del kvar att uppnå på konsolförsäljningen av de    5 MUSD som 505 Games har rätt att räkna hem i enlighet med vårt senaste avtal gällande återköpet av PAYDAY-rättigheterna, medan vi får 100% av den viktiga försäljningen av PC-spel på Steam. Vi räknar dock med att 505 erhållit sina 5 MUSD under Q1 2017 då vi ser stark försäljning av den senaste PAYDAY-uppdateringen.

DEAD BY DAYLIGHT

Vi noterar med stor glädje att Dead by Daylight blivit en succé både strategiskt och finansiellt. Spelet har nu sålt över 1,8 miljoner enheter på PC och bidrar med 54,6 MSEK till Starbreeze omsättning under Q4, vilket också är det bästa enskilda kvartalet under spelets livstid. En imponerande utveckling som vi, tillsammans med Behaviour, kommer hålla ögonen på när vi släpper produkten på konsolmarknaden under Q2 2017. Hittills har spelet genererat över 267 MSEK i bruttoförsäljning på Steam.

STARBREEZE FINANSER

Vi är också glada över att se att båda våra förvärv, ePawn och Nozon, för första gången bidrar till Starbreeze intäkter. Båda verksamheterna är nu fullt integrerade och kör på med full fart under Starbreeze paraply.

När vi fortsätter vår stadiga tillväxt behöver vi också investera i våra viktigaste tillgångar såsom PAYDAY, OVERKILL’s The Walking Dead, Valhallamotorn, StarVR och inte minst i förlagsverksamheten. Därför har våra rörelsekostnader, exklusive royalties till publishingpartners, ökat med 46,7 MSEK eller 78 % jämfört med Q4 2015. De högre utgifterna härrör i allt väsentligt från personalrelaterade kostnader när vi fortsätter att rampa upp teamen för att kunna leverera mot plan. Trots kostnadsökningen visar vi en fantastisk lönsamhet med en EBITDA-marginal på 23,4 %, med stöd av en stark utveckling av våra intäkter men också av en starkare dollar.

Boostade av den framgångsrika finansieringen under tredje kvartalet, avslutade vi året med en kassa på 669,4 MSEK (85,4 MSEK). För att vara tydlig, dessa pengar kommer inte vila på banken, utan kommer användas för att bygga fortsatt momentum. Därför räknar vi med att kassan kommer att minska över tid. Det är också värt att notera att vi nu har ett positivt kassaflöde från vår löpande verksamhet på 12,9 MSEK (-3,0 MSEK).

Med fjärde kvartalet stänger vi också räkenskapsåret 2016 där nettoomsättningen uppgick till 345,5 MSEK (218,4 MSEK) vilket är 62 % bättre än räkenskapsåret när vi lanserade PAYDAY 2. EBITDA uppgick till 81,2 MSEK (49,5 MSEK) och nettoresultatet 57,1 MSEK (39,4 MSEK). Vi kan konstatera att vår kärnverksamhet går mycket bra.

VR-CENTER I LOS ANGELES

Tillsammans med IMAX befinner vi oss nu i en viktig etableringsfas för pilotcentret som bygger på vårt VR-koncept för spelarkader, StarCade. Vi förhandlar vidare med IMAX om hur framtida försäljning av innehåll och StarVR-headset skall fungera. I VR-centret arbetar vi enligt vår ursprungliga avsiktsförklaring och har två poddar utrustade med den senaste iterationen av vår StarVR HMD och visar John Wick Chronicles Arcade Edition i samarbete med Lionsgate. Sedan smyglanseringen i januari har många kunder och potentiella partners besökt centret för att uppleva både hårdvaran och innehåll, något som har stärkt oss i uppfattningen att platsbaserad VR är det bästa sättet för konsumenter att uppleva högkvalitativ VR just nu.

Vårt mål är att sälja StarVR-system till så många olika platsbaserade centers, nöjesparker och B2B- projekt som möjligt genom är att sälja ett bredare sortiment av headsets och helhetslösningar under varumärket StarVR i vårt samriskbolag med Acer.

UTVECKLINGEN AV STARVR

Medan vi, helt enligt plan, ännu inte börjat leverera större volymer av StarVR, ser vi stort intresse från flera marknader och framstående varumärken, något som positionerar oss väl inför starten av massproduktionen senare under 2017. Vi fokuserar på att distribuera och prioritera nuvarande utvecklingsversion (developement kit) av headsetet till nyckelpartners, och säkerställer att vi är kompatibla med ledande branschsystem och standarder för att fullt ut kunna ta ledningen när vi levererar den första fullproduktionsenheten. Vi uppskattar att vi genom kontinuerliga uppdateringar av hårdvaran kommer producera ytterligare två versioner av vår utvecklingsversion under året och estimerar att den tredje versionen kommer att inkludera Tobiis ögonstyrning. Hållbarhet, synfält (field of view), hygien, upplösning, uppdateringsfrekvens och fysisk vikt är alla viktiga aspekter som vi, i enlighet med vår produktionsplan kontinuerligt förbättrar. Roadmappen för StarVR är tydlig, vi levererar enligt plan och fortsätter att fokusera på B2B-partners som vår huvudaffär.

Vi strävar efter att på sikt göra både utveckling av headset och försäljning av VR-innehåll till en betydande affär för Starbreeze. Vi säkerställer detta genom att göra tidiga investeringar och strategiska samarbeten. På så sätt utbildar vi oss i att bemästra design och utformning av upplevelser och optimerar vår produktion, när marknaden är mogen kommer vi att vara väl positionerade. Under fjärde kvartalet står StarVR med relaterade aktiviteter för mindre än 10 % av Starbreeze  rörelsekostnader.

NOZONS PRESENZ

Medan vi integrerar våra förvärv i visionen att bygga framtida ekosystem, genererar Nozons PresenZ-teknik uppmärksamhet i Hollywood. Nozon arbetar nu hårt tillsammans med vårt affärsutvecklingsteam för att producera sin första showcase kortfilm i VR som vi tror kommer att lägga grunden för ett stort och viktigt kugghjul i vårt VR-erbjudande. Med PresenZ kan filmstudios enkelt återanvända sina produktionstillgångar från spelfilm i produktionen av VR-film utan att förlora kvalité. Vi tror starkt att PresenZ, tillsammans med StarVRs 210 graders synfältet och höga upplösning, kan vara en banbrytande teknik för all tänkbar film- och underhållningsproduktion.  

PAYDAY MOBILE, BCN STUDIO

Som vi tidigare kommunicerat har vi just öppnat ett nytt kontor i Barcelona, Spanien. Vår Barcelona studio består av en handfull mycket duktiga personer varav vissa har varit med oss i Stockholm under lång tid. Tillsammans med gamla vänner och nu nya kollegor som kommit till oss från en framstående mobilutvecklare, bildar de ett team som helt ska fokusera och styra våra mobilprojekt. Huvuddelen av utvecklingen kommer att outsourcas men det behövs ett dedikerat team från Starbreeze för att säkerställa att vi levererar med samma fokus som i våra andra produkter.

Starbreeze Barcelona kommer noga övervaka färdigställandet av Geminose och PAYDAY: Crime War. Efter en due diligence av hur mobilversionen utvecklades av tredje part upptäcktes ett bristande fokus på vår produkt.  Eftersom vi, precis som många fans, gärna vill se spelet bli verklighet har vi flyttat produktionen till en annan studio, BadFly Interactive. Som en del av ett ”work for hire”-samarbete, har BadFly tagit över med en springande start och vi ser fram emot att dela med oss mer om projektet under kommande månader. Projektet har redan avancerat i god takt och är nu ett fullt spelbart multiplayer-spel med backend på plats. Kommande månader ska ägnas åt att skapa mer innehåll och putsa spelformatet för att säkerhetsställa att slutprodukten uppfyller våra krav.

Under 2017 fortsätter vi full produktion av RAID, OVERKILLS The Walking Dead, CROSSFIRE Co-Op och Geminose. Vår lineup är stark och våra team lägger all sin energi på att ge spelen lika hög kvalitet som våra senaste produkter; PAYDAY och Dead By Daylights DLC-releaser.

Våra framgångar i närtid är givetvis mycket tack vare våra partners. Nyligen hade vi nöjet att arbeta med Universal för vår PAYDAY Scarface DLCs i december. Dessutom har vi fortsatt vårt extremt framgångsrika partnerskap med Lionsgate för två DLCs för PAYDAY och releasen av det fristående VR-spelet John Wick Chronicles som distribueras via Steam och i IMAX VR-center. Dessa samarbeten är oerhört viktiga för oss när vi etablerar Starbreeze som en pålitlig partner för de främsta bolagen i underhållningsindustrin, och ger oss samtidigt en stadigt växande community av fans världen över som uppskattar våra produkter.

Vår publishing-portfölj har vuxit för att säkra ett jämnt flöde av produkter, stora och små, för det kommande året. Vi är extra stolta över att ha signat Double Fine där Tim Schafer leder utvecklingen av det nya AAA-spelet Psychonauts 2. Vi försöker ständigt locka branschledande team till vår publishingverksamhet och under 2017 kommer ett antal liknande projekt initieras av Starbreeze.

Det är med stor tillfredsställelse att vi också kan berätta att PAYDAY 3 officiellt har startat och är i full design-fas. Jag vill särskilt klargöra att detta projekt kommer få all den tid vi anser behövs, spelet kommer att vara klart när det är klart. Detta är vårt enskilt viktigaste varumärke och en hörnsten i vår verksamhet, och vi kommer att behandla det därefter. Vi ämnar inte ge några täta uppdateringar om spelutvecklingen i en nära framtid. Man stressar helt enkelt inte fram PAYDAY 3.

Med ett team på fler än 550 duktiga utvecklare efter förvärvet av Dhruva, är vi väl positionerad för bra framdrift i våra produktioner framöver. Med detta strategiska förvärv är vår kapacitet mycket tillfredsställande samtidigt som vi fortsätter att rekrytera fler duktiga spelutvecklare för att säkerställa kvalitet och talang för framtiden. Våra AAA-produktioner och vår innovativa VR-plan utmanar våra utvecklare och ger spännande karriärmöjligheter. På Starbreeze ser vi fram emot att fortsätta leverera spel och tjänster i enlighet med vår strategi för 2017 och framåt.

          Let’s do this! 

### 

Denna information är sådan som Starbreeze AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 CET den 16 februari, 2017 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB.

Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR-shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält levererar högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. I januari 2017 öppnade det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.comFör mer information, besök https://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Bilagor


Om författaren

Starbreeze