Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 31 mars 2017

11 maj 2017 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2017)

• Nettoomsättningen uppgick till 57,3 MSEK (40,8 MSEK), en tillväxt om 40.4 %.

• Under kvartalet stod PAYDAY 2 för 23,7 MSEK (39,6 MSEK) av nettoomsättningen.
Dead by Daylight stod för 20,9 MSEK (0,0 MSEK).

• Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -35,3 MSEK (-4,3 MSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om -33,1%.

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0.18 SEK (-0.06 SEK) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.18 SEK (-0.06 SEK).

• Per den 31 mars 2017 uppgick likvida medel till 516,9 MSEK (416,5 MSEK).

FRAMTIDENS UNDERHÅLLNING 

VD BO ANDERSSON KLINT KOMMENTERAR  

Till följd av säsongsvariationer är intäkterna för kalenderårets första kvartal normalt lägre än efterföljande kvartal, vilket gäller även i år. Orsaken till detta är färre försäljningsaktiviteter för plattformarna för både PC och konsol. Trots detta ökade nettointäkterna med över 40% i jämförelse med första kvartalet 2016, pådrivna av fortsatt bra momentum för Starbreeze Publishing och Dead by Daylight.

I år hade PAYDAY 2 sin stora våraktivitet på Steam, “Spring Break”, under Q2 i stället för som tidigare år under Q1. Trots detta höll kvartalets försäljning en bra nivå, främst drivet av att vi som ensam IP-innehavare nu åtnjuter 100% av försäljningsintäkterna. Förskjutningen i timing för “Spring Break” gav oss också en solid start på andra kvartalet med en försäljning i april på 11,6 MSEK (2,0 MSEK) enbart för PAYDAY 2.

Vi är snart klara med att bygga de tre parallella teamen som ska skapa mer PAYDAY-innehåll samt få OVERKILL’s The Walking Dead och Crossfire redo för våra fans. Vi har också bildat ett avancerat tech-team som både gör R&D för StarVR och stöttar spelutvecklingen. Marknadsföringsteamet har utökats för att kunna möta de behov vi har för våra egna spel och förlagsverksamheten. Med allt detta på plats räknar vi med en långsammare ökning i antalet anställda och därtill relaterade kostnader från tredje kvartalet.

En betydande kostnadspost i vår resultaträkning är outsourcing av mer volymrelaterade spelproduktionsuppgifter. När vi får godkännande från den indiska investeringsmyndigheten, slutför vi förvärvet av Dhruva Interactive och räknar då med lägre kostnader för dessa uppgifter.

Andra kvartalet innehåller vanligtvis merparten av våra marknadsföringskostnader, främst på grund av vårt deltagande på E3-mässan i Los Angeles. I år kommer marknadsföringskostnaderna istället nå sin kulmen under första kvartalet då vi skiftat från E3 till aktiviteter som vi tror ger mer värde.

Kvartalet har även belastats med kostnader av engångskaraktär avseende det pågående arbetet med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Vårt joint venture med Acer, StarVR Corporation, bär alla kostnader för marknadsföring och försäljning av StarVR men så länge Starbreeze bibehåller IP-rättigheterna bär vi R&D relaterade kostnader. Under första kvartalet uppgick dessa till 9,4% av våra totala rörelsekostnader. Samtidigt har vi inga tillverkningskostnader då dessa tas av Acer.

Påverkan av säsongsvariationer på kvartalets intäkter i kombination med upprampningen av centrala produktions- och marknadsteam resulterade i en EBITDA på -35,3 MSEK (-4,2 MSEK), kostnader som ligger inom den planerade årsbudgeten. Vår plan är, och kommer alltid att vara, långsiktig och optimerad för att skapa framgångsrika år, inte enstaka kvartalsvinster.

Värt att nämna är att avskrivningarna ökade tillfälligt till följd av att vi tog huvuddelen av investeringen för John Wick: Chronicles direkt över resultaträkningen i enlighet med IFRS redovisningsregler.

Kassaflödet från verksamheten var något negativt med -4,8 MSEK (4,0 MSEK) och nettokassaflödet från investeringar var -146,6 MSEK (-54,2 MSEK).

Det sistnämnda högre beloppet berodde bland annat på en större engångsbetalning till StarVR Corporation enligt den finansieringsplan på totalt 12,5 MUSD som tidigare offentliggjorts. Vi är nu halvvägs på denna finansieringsplan. Första kvartalet innehöll även de första och därmed stora del-betalningarna för större publishingprojekt såsom Psychonauts 2.

Vi avslutade kvartalet med en stabil kassa på 516,9 MSEK (416,5 MSEK) och låt mig än en gång upprepa att denna betydande kassa kommer att användas för utvalda nyckelinvesteringar som vi över tid förutser kommer generera en betydande avkastning.

NYTT RELEASEFÖNSTER FÖR OTWD

Tillsammans med utvecklingsteamet för OVERKILL’s The Walking Dead har vi beslutat att förlänga produktionsschemat för att titeln ska kunna nå sin fulla potential och för att vi ska kunna driva vår ursprungliga vision ett steg längre. Det är ett helt nytt co-op spel vi utvecklar med nya karaktärer och berättelser. Spelet ska ha stor återspelbarhet med många unika dynamiska nivåer. För att nå vår vision utvecklar vi helt ny teknik som vi behöver förfina för att nå dit vi vill. Vi är helt inriktade på att lyckas, men det kommer att ta lite längre tid än vi bedömde när vi startade projektet. Vi och Skybound Entertainment är fullt dedikerade till att släppa en oförglömlig upplevelse för fans världen över och därefter fortsätta att stödja den med högkvalitativt innehåll under efterföljande år.

STARSTREAM OCH STARBREEZE PRODUKTPORTFÖLJ

Vi valde i år att inte delta på E3 utan satsade helhjärtat på att etablera vår egen informations­plattform online: Starstream som sändes 10:e maj 2017.

Under Starstream kunde vi visa stora delar av vår portfölj, släppta titlar och projekt under utveckling, och också ge Starbreeze som varumärke större plats. Vi gav en första inblick i både produktionen av OVERKILL’s The Walking Dead och en försmak av vart vi vill ta Crossfire co-op.

För OVERKILL’s The Walking Dead har vi mer än 80 utvecklare dedikerade till projektet och vi berättade om hörnpelarna i spelkonceptet. Titeln kommer i sann co-op anda uppmuntra spelare att tillsammans med andra slutföra uppdrag med varierande svårighetsgrad. Med karaktärsfokus och tekniska framsteg som möjliggör djupare återspelbarhet än vad vi haft i tidigare produkter, siktar vi på att leverera ett spel som gör både franchisets fans och hard-core gamers nöjda.

Vårt nästa nya spelsläpp i Starbreeze förlagsverksamhet, RAID: World War II premiärvisade även den nya uppdragsgivaren till RAID-gruppen i spelet; via karaktären Control kommer den eminenta John Cleese att vägleda spelarna under deras äventyr. Vi visade också indieförlagets premiär-titel Antisphere och öppnade för förhandsbokningar på den digitala plattformen Steam. PAYDAY-spelare som förbeställer spelet får sex helt nya masker som extra bonus.

I segmentet om System Shock 3, vårt senaste förlagsprojekt, visade Warren Spector för första gången upp konceptbilder för spelet och delade med sig av sin vision.  I en panel tillsammans med industriveteranen Tim Shafer diskuterade Warren branschen i stort och hur den utvecklats under årtiondena.

För vår blockbuster-produkt PAYDAY visade vi en första trailer för vårt kommande mobilspel PAYDAY: CrimeWar. Vi utannonserade även marknadens största VR-spel med PAYDAY 2 VR. Här gör vi något banbrytande där spelare för första gången någonsin kan spela co-op i samma uppdrag oberoende om de spelar via Steam på PC, eller via ett kompatibelt VR-headset på Steam.

PAYDAY 2 är fortfarande vår största intäktskälla och vi har bevisat affärsmodellen under snart fyra års tid. Eftersom spelet tjänat in sin investering flera gånger om, har vi beslutat att fortsätta uppdatera det i ytterligare ett år, helt gratis för spelarna. Vi möjliggör detta genom att släppa en ny version av PAYDAY 2, The Ultimate Edition, där vi bundlar alla DLC:er och sätter priset till 45 USD. Vårt tidigare totalpris för basspelet med alla betalda uppdateringar låg tidigare över 200 USD. På så sätt erbjuder vi spelare hela vårt PAYDAY 2 till ett attraktivt pris och med en oslagbar mängd content. Vi gör dessutom PAYDAY VR till en komponent i PAYDAY 2: Ultimate Edition för att öka dess attraktionskraft ytterligare och dessutom ännu en gång förnya och expandera PAYDAY.

Storm har länge varit ett IP vi hållit innanför lyckta dörrar, men som vi nu gett en framtidsbild av. Som ett nav i vårt VR ekosystem, gav vi en förhandstitt på Storm som PC spel, co-operative och competitive e-sport i Virtual Reality. Våra tekniska investeringar bygger alla mot denna vision.

Let’s keep building this!

### 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11:e maj 2017 kl. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB.
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR-shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält levererar högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. I januari 2017 öppnade det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök http://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Bilagor

About The Author

Starbreeze