Starbreeze avvecklar hedge för personaloptioner

23 maj 2017 / / Regulatoriska Nyheter,Utanonsering

STOCKHOLM, SVERIGE (23:a maj 2017) Starbreeze AB har ingått avtal som innebär att merparten av den hedge bolaget haft för personaloptionsprogrammet 2014/2018 avvecklas genom en aktieplacering.

Affären ökar Starbreeze aktiekapital med 2 miljoner B-aktier till aktuell börskurs på fredagen 19:e maj, 15,60 kr, vilket medför att Starbreeze tillförs ca 31 Mkr i eget kapital. Aktierna har placerats via investmentbanken Carnegie. 

Initialt omfattade programmet teckningsoptioner motsvarande ca 8,3 miljoner B-aktier. Programmet har sedan dess utnyttjats så att det vid årsskiftet motsvarade ca 2,8 miljoner B-aktier. Merparten av återstående program förväntas utnyttjas i närtid.

Hedgen var utformad för att kassaflödesmässigt täcka bolagets utbetalningar till följd av programmet under dess löptid, huvudsakligen för sociala avgifter. Avvecklingen påverkar inte de kostnader som Starbreeze har och har haft för programmet utan avser endast neutralisera programmets kassaflödespåverkan.

Medlen från avvecklingen bedöms i stort täcka utbetalningarna till följd av programmet och medför inte någon resultatpåverkan. Till följd av den ursprungligen valda nivån på hedgen kommer programmet inte vara fullt kassaflödesmässigt hedgat efter avvecklingen.

Starbreeze huvudägare Varvtre AB har underlättat placeringen genom att vederlagsfritt tillhandahålla 2 miljoner B-aktier i avvaktan på att de nyutgivna aktierna enligt teckningsoptionen ska registreras hos Bolagsverket och Euroclear. Detta medför att Varvtre kommer att transaktionsrapportera affären hos Finansinspektionen; som en försäljning när aktierna levereras och som ett förvärv senast när de nya aktierna registreras vilket bedöms ske inom ett par veckor.

Transaktionen innebär att antalet B-aktier i Starbreeze ökar med 2 000 000 till totalt 222 957 730. Antalet A-aktier uppgår oförändrat till 55 971 982.

###

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maeva Sponbergs, EVP of Communication and Head of Investor Relations, Starbreeze AB
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23:a  maj 2017 kl 08:00. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR- shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality- upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält levererar högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. I januari 2017 öppnade det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B- aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök http://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, https://www.overkillsoftware.com


Bilagor

About The Author

Starbreeze