Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 30 juni 2017

24 augusti 2017 / / Regulatoriska Nyheter

ANDRA KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 122,7 MSEK (102,6 MSEK), varav PAYDAY stod för 51,0 MSEK (62,6 MSEK) och Dead by Daylight stod för 65,8 MSEK (39,9 MSEK).
 • EBITDA uppgick till -2,7 MSEK (27,4 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om -1,5 procent.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,04 SEK (0,09 SEK).
 • Förvärv av VR-företaget Enterspace för 20 MSEK samt tilläggsköpeskilling värderad till 46,8 MSEK.
 • Lansering av Dead by Daylight för konsol.
 • Efter kvartalets utgång tecknade Enterspace avtal om nytt VR-center i Dubai.
 • Ny lånefinansiering om 150 MSEK beviljades från Nordea efter kvartalets utgång.

FÖRSTA HALVÅRET 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 180 MSEK (143,4 MSEK), varav PAYDAY 2 stod för 74,6 MSEK (102,2 MSEK) och Dead by Daylight stod för 86,7 MSEK (39,9 MSEK).
 • EBITDA uppgick till -38,0 MSEK (23,2 MSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om -13,3 procent.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,22 SEK (0,03 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 384,2 MSEK (328,4 MSEK) vid periodens utgång.

 
VD Bo Andersson Klint kommenterar:

BREDDAD INTÄKTSBAS SKAPAR TILLVÄXT

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 20 procent till 122,7 MSEK jämfört med andra kvartalet förra året. Det är Starbreeze hittills högsta nettoomsättning för ett enskilt kvartal. Justerat för en engångsintäkt under andra kvartalet 2016 ökade intäkterna med 48 procent. Tillväxten är ett resultat av vår strategi att bredda intäkts¬basen genom att öka både antal titlar och antal distributionskanaler per titel.

Våra kostnader, exklusive royalties till partners, ökade samtidigt med 50 procent vilket främst beror på ökad aktivitetsnivå inom vår kärnverksamhet. Ökningstakten av kostnaderna har avtagit väsentligt jämfört med förra kvartalet eftersom utvecklingsteamen börjar bli fullt bemannade.

EBITDA för kvartalet var något negativ på -2,7 MSEK. Till dess att vi släpper våra stora titlar som exempelvis OVERKILL’s The Walking Dead och Crossfire, som löper enligt plan, kan vi för vissa kvartal komma att redovisa såväl ett negativt EBITDA som ett negativt kassaflöde.

ALL TIME HIGH PÅ STEAM FÖR PAYDAY

PAYDAY åldras med stil. Försäljningsintäkterna från spelet under kvartalet var 8,3 MSEK högre än under samma period förra året och det är främst tack vare introduktionen av PAYDAY 2: Ultimate Edition, som är en paketering av allt tidigare släppt innehåll. Inför uppdateringen ville vi ge så många som möjligt chansen att komplettera sina samlingar med tilläggspaket innan vi höjde priset på spelet och samtidigt öka den installerade basen. Vi gav därför bort basspelet gratis under en begränsad tid i början av juni och spelarna hade därmed valet att köpa tilläggspaketen styckvis eller att uppgradera till Ultimate Edition. Vi startade kampanjen med att ge bort fem miljoner exemplar kostnadsfritt vilket gav en överväldigande respons och spelet tog slut på 36 timmar. Med en förlängning av kampanjen fick vi nära åtta miljoner spelare på mindre än fem dagar. Kampanjen resulterade i att vi som mest hade 247 628 samtidiga spelare på Steam, vilket är den sjätte högsta noteringen på plattformen i alla kategorier någonsin.

Vi har nu lyckats generera signifikanta intäkter från PAYDAY 2 i fyra år. Vi har gjort det genom vårt starka engagemang för spelet och vår strategi att löpande släppa uppdateringar, att vara i ständig kontakt med spelarcommunityn och noga avvägt använda oss av rabatter och kampanjer. Nu börjar andra fasen i PAYDAY 2s livscykel med den nya prismodellen. Vi kommer fortsätta att släppa gratis uppdateringar och underhålla dialogen med den ständigt växande spelarbasen. Med 5,4 miljoner medlemmar har PAYDAY den överlägset största communityn på Steam. Vi är övertygande om att PAYDAY kommer fortsätta att generera betydande intäkter och att spelarna ser fram emot våra kommande titlar.

NY BASMOTOR FÖR OTWD OCH CROSSFIRE

Efter att under en period utvärderat vår tekniska roadmap och testat kapaciteten hos spelmotorn Unreal, har vi beslutat att komplettera vår egen teknologi i Valhalla med extern. Valhalla-tekniken fortsätter att vara hörnstenen i vår pågående produktutveckling, framförallt för OVERKILL’s The Walking Dead. Valhalla har unika egenskaper för exempelvis randomisering av världar och dynamiskt genererad gameplay vilket flera i branschen uppmärksammat. Vi har kommit överens med Epic, som skapat Unreal Engine, om att integrera Valhalla-teknologin som ett plug-in för internt bruk hos Starbreeze och utvalda förlagspartners. Vi kommer att använda Unreals motor som grund, kompletterat med Valhallas unika teknologi för de exklusiva funktionerna i OVERKILL’s The Walking Dead och Crossfire och vi kommer fortsätta att kontinuerligt utveckla och supporta Valhalla. Beslutet innebär ingen förändring av releaseplanen för OVERKILL’s The Walking Dead.

POSITIV UTVECKLING INOM FÖRLAGSVERKSAMHETEN

RAID är vår nästa stora förlagstitel och tillsammans med Lion Game Lion håller vi nu på att slutföra utvecklingen inför lanseringen av PC-versionen som släpps den 26 september, tätt följt av konsolutgåvorna den 10 och 13 oktober. Vi har arbetat nära Lion Game Lion i slutfaserna för att säkerställa att spelet följer våra grundprinciper, framförallt ”Fun with Friends” och vi är mycket nöjda med resultatet. RAID är en sann släkting till PAYDAY och vi förbereder nu vår marknadsföring inför lanseringen med initialt fokus på PAYDAY-communityn.

Den positiva utvecklingen inom vår förlagsverksamhet fortsätter. Dead by Daylight, som vi tillsammans med Behaviour lanserade under andra kvartalet 2016, har nu mer än 2 miljoner spelare på PC. Under kvartalet bidrog spelet med intäkter till Starbreeze på 65,8 MSEK, vilket är 65 procent mer än andra kvartalet 2016 då spelet lanserades. Den goda försäljningsutvecklingen är ett resultat av att vi målmedvetet arbetat med samma framgångsfaktorer som för PAYDAY och att vår multikanalsstrategi fallit väl ut med lanseringen på plattformarna Playstation 4 och Xbox One i juni.

I juni lanserades vår första mindre indietitel Antisphere och vi utvärderar nu utfallet inför lanseringen av konsolutgåvorna. Jakten på morgondagens studios och nästa generations spelidéer fortsätter och vi tecknar löpande avtal med nya utvecklare inom Starbreeze IndieLabs.

HUVUDLEVERANTÖR TILL NYTT VR-CENTER I DUBAI

Efter förvärvet av Enterspace som vår specialist inom destinationsbaserad VR och de investeringar som vi gjort de senaste åren inom vårt VR-ekosystem, är vi exalterade över att kunna presentera ett nytt samarbete där Enterspace ska leverera banbrytande VR-upplevelser till en av Dubais största handelsplatser!

Denna möjlighet hade vi inte haft utan Enterspace operativa erfarenhet och vision inom destinationsbaserad underhållning, Starbreeze VR-innehåll, StarVR headsetet med dess unika 5k-upplösning och 210-graders synfält, Nozons PresenZ-teknik för nästa generations filmformat för VR och vårt sam-arbete med Acer som säkerställer hårdvarusupport. Enterspace kommer att vara den ledande partnern till VR-centret, och bidrar med operativ erfarenhet, innehåll och teknisk support. Givet förutsättningarna och den enorma genomströmningen av människor har vi höga förväntningar på denna satsning – både finansiellt och dess påverkan på framtida affärsmöjligheter.

Dessutom ser vi givetvis fram emot att öppna Sveriges största VR-center i Stockholm nu i höst laddat med bland annat Enterspace rymdäventyr.

NY LÅNE- OCH PROJEKTFINANSIERING

För att ha en god balans mellan våra investeringar och vår finansiering av dessa så har vi blivit beviljade en ny kredit uppgående till 150 MSEK från Nordea. I tillägg har vi säkerställt finansieringen av VR-projektet i Dubai där Nordea med garanti från Exportkreditnämnden och StarVR Corp. tillsammans finansierar den totala investeringen på cirka 10 MUSD.

Slutligen vill jag tacka våra globala team för allt arbete. Jag ser vad ni gör och jag är grymt imponerad!

Let’s keep on doing this!

Bo Andersson Klint

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 8:30 CET.

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Starbreeze AB
Tel: 08-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR- shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze skapar uppslukande virtual reality (VR)-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® headset som produceras i samarbete med Acer. Tillsammans med dotterbolaget Enterspace vidareutvecklar bolaget sitt engagemang inom den destinationsbaserade VR-marknaden. StarVR återfinns även på IMAX VR-center i Los Angeles och New York.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B- aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Mer information: starbreeze.com, starvr.com, overkillsoftware.com


Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze