Starbreeze slutför förvärv av Dhruva Interactive

28 augusti 2017 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (28 augusti 2017) Starbreeze AB har kommit överens med ägarna av indiska produktionsbolaget Dhruva Interactive om att slutföra förvärvet av 90,5 procent av aktierna i Dhruva Interactive för 8,5 MUSD.

Förvärvet offentliggjordes den 16 december 2016 med en köpeskilling bestående av 7,0 MUSD i kontant ersättning och 1,5 MUSD i nyemitterade Starbreeze B-aktier. På grund av det komplexa regelverket i Indien har det tagit längre tid än förväntat att slutföra transaktionen. För att hantera regulatoriskt tekniska villkor i regelverket har transaktionen omstrukturerats för att säkerställa att den effektiva köpeskillingen förblir densamma. Den totala köpeskillingen kommer därför att bestå av 8,5 MSUD i kontant ersättning samtidigt som en del av säljargruppen har förbundit sig att förvärva nyemitterade Starbreeze B-aktier till ett värde av 1,5 MUSD (i enlighet med de indiska bestämmelserna). De nya aktierna kommer att emitteras av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, till marknadsvärde (beräknat på 10 dagars snittkurs). Nyemissionen kommer att motsvara cirka 0,4 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna efter full utspädning.

Avtalet innehåller också en femårig earn-out/tilläggsköpeskilling om maximalt 0,5 MUSD, jämfört med den fyraåriga earn-out/tilläggsköpeskillingen om 0,8 MUSD som tidigare kommunicerats.

Dhruva Interactives pågående outsourcingverksamhet kommer att ha en begränsad, men positiv inverkan på Starbreeze omsättning och resultat från dag ett. Under det senaste räkenskapsåret, april 2016-mars 2017, uppgick bolagets omsättning till 6,1 MUSD, motsvarande en tillväxt på 32,6 procent jämfört med föregående räkenskapsår.

Dhruva Interactive är ett välrenommerat produktionsbolag som med lång historia som underleverantör till Starbreeze. Bolaget grundades 1997 och är Indiens ledande spelutvecklare med över 320 anställda som levererar produktionstjänster till den globala spelindustrin. Dhruva har tre studios i Indien.

Se ursprungligt pressmeddelande om förvärvet från 16 december 2016 här: https://www.starbreeze.com/2016/12/starbreeze-acquires-indian-art-production-company-dhruva-interactive-for-8-5-musd/

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Starbreeze AB
Tel: 08-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 8.30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR- shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze skapar uppslukande virtual reality (VR)-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® headset som produceras i samarbete med Acer. Tillsammans med dotterbolaget Enterspace vidareutvecklar bolaget sitt engagemang inom den destinationsbaserade VR-marknaden. StarVR återfinns även på IMAX VR-center i Los Angeles och New York.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B- aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Mer information: starbreeze.com, starvr.com, overkillsoftware.com


Bilagor


Bilder

About The Author

Starbreeze