Starbreeze valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

15 september 2017 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (15 september 2017) Enligt beslut på årsstämman den 11 maj 2017 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augusti.

Valberedningen har utsetts och består av följande ledamöter:

  • Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Olof Jonasson, utsedd av Första AP-fonden
  • Michael Hjorth, utsedd av Indian Nation, tillika styrelsens ordförande

Åsa Nisell har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman i maj 2018 och i förekommande fall extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisorer och revisorsarvoden samt hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 januari 2018 på [email protected] eller under följande adress:

Starbreeze AB
Att: Valberedningen 2018
Box 7731
103 95 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Nisell, valberedningens ordförande
Tel: +46(0)8-585 922 12

Michael Hjorth, styrelseordförande
Tel: +46(0)70-265 52 73, email: [email protected]

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017 kl. 16.20 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games med egen spelutveckling, Publishing med förlagsverksamhet och VR Tech med teknikutveckling som bland annat innefattar Bolagets satsning StarVR. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze