Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 oktober 2017 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (31 oktober, 2017) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier har ökat med 1 425 958 aktier under oktober. Per idag uppgår antalet A-aktier till 55 553 602 och antalet B-aktier till 227 471 834. Antalet röster minskade med 2 757 842 under oktober och uppgår per idag till 783 007 854.  

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under oktober omvandlades 418 380 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster med 3 765 420.

I augusti kom Starbreeze överens med Dhruva Interactives ägare om att slutföra förvärvet av 90,5 procent av aktierna i bolaget. Köpeskillingen bestod av 8,5 MSUD i kontant ersättning samtidigt som en del av säljargruppen förvärvade 1 007 578 nyemitterade Starbreeze B-aktier till ett värde av 1,5 MUSD. Förändringen är per idag föremål för registrering hos Bolagsverket.

Per den 31 oktober 2017 uppgår Starbreeze aktiekapital till 5 660 508 kronor, fördelat på sammanlagt 283 025 436 aktier, varav 55 553 602 A-aktier och 227 471 834 B-aktier. Antalet röster uppgår till 783 007 854. 

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 15.30 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games med egen spelutveckling, Publishing med förlagsverksamhet och VR Tech med teknikutveckling som bland annat innefattar satsningen StarVR. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze