Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

29 december 2017 / / Regulatoriska Nyheter

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under december omvandlades 406 987 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Under december har 8 336 peronaloptioner lösts in till 12 504 B-aktier inom ramen för bolagets personaloptionsprogram 2014/2018. Information om bolagets utestående optionsprogram: www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram.

Per den 29 december 2017 uppgår Starbreeze aktiekapital till 5 660 759 kronor, fördelat på sammanlagt 283 037 940 aktier, varav 55 146 615 A-aktier och 227 891 325 B-aktier. Antalet röster uppgår till 779 357 475. 

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 16.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze