background-img

2017

Starbreeze huvudleverantör till nytt VR-center i Dubai

STOCKHOLM (24 augusti 2017) Det svenska destinationsbaserade Virtual Reality-företaget Enterspace – en del av Starbreeze-koncernen, har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med ett betydande företag i Förenade Arabemiraten om ett nytt...

24 08 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 30 juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 122,7 MSEK (102,6 MSEK), varav PAYDAY stod för 51,0 MSEK (62,6 MSEK) och Dead by Daylight stod för 65,8 MSEK (39,9...

24 08 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze huvudleverantör till nytt VR-center i Dubai

STOCKHOLM (24 augusti 2017) Det svenska destinationsbaserade Virtual Reality-företaget Enterspace – en del av Starbreeze-koncernen, har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med ett betydande företag i Förenade Ara...

24 08 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze förstärker med ny Head of Investor Relations and Corporate Communications

Ann Charlotte kommer närmast från en roll som Head of Group Communications på finansgruppen Catella och var dessförinnan seniorkonsult på Hallvarsson & Halvarsson där hon främst arbetade med uppdrag inom...

24 07 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze slutför förvärvet av Enterspace

STOCKHOLM (3 juli, 2017) Starbreeze AB meddelade idag att man slutfört förvärvet av Enterspace, det svenska destinationsbaserade virtual reality (VR)- företaget, genom att Starbreeze styrelse emitterat 1 071 203 Starbreeze...

03 07 2017 21:45 / Posted by Starbreeze
Starbreeze förvärvar VR-företaget Enterspace för 20 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE (12:e juni 2017) Starbreeze AB, en oberoende skapare, utgivare och distributör av underhållningsprodukter av hög kvalitet, har ingått avtal om förvärv av det svenska destinationsbaserade virtual reality (VR)-...

12 06 2017 17:45 / Posted by Starbreeze
Tidigare avtalsförhandlingar gällande IMAX VR Centers avslutade

STOCKHOLM (8:e juni, 2017) Starbreeze och IMAX har idag avslutat avtalsförhandlingarna gällande det fortsatta samarbetet kring IMAX VR Centers. Den tidigare intentionen om att tillsammans starta ett samriskbolag för helhetsk...

08 06 2017 08:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze avvecklar hedge för personaloptioner

STOCKHOLM, SVERIGE (23:a maj 2017) Starbreeze AB har ingått avtal som innebär att merparten av den hedge bolaget haft för personaloptionsprogrammet 2014/2018 avvecklas genom en aktieplacering. Affären ökar Starbr...

23 05 2017 08:00 / Posted by Starbreeze
Kommuniké från årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Årsstämma i Starbreeze AB (publ) har hållits den 11 maj 2017 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman. För fullständiga detaljer avseende besluten vänligen s...

12 05 2017 08:56 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) delårsrapport 1 januari 2017 – 31 mars 2017

Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/. Finansiella tabeller finns tillgängliga i slutet av detta dokument. FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2017) • Nettoom...

11 05 2017 08:30 / Posted by Starbreeze