background-img

2018

Tingsrätten beslutade om fortsatt rekonstruktion och att utse en borgenärskommitté

Som tidigare meddelats så innebär rekonstruktionsplanen att Starbreeze ska fokusera på sin kärnverksamhet spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har inlett ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att...

21 12 2018 15:20 / Posted by Starbreeze
Starbreeze informerar inför Borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt och nytt datum för bokslutskommuniké

STOCKHOLM (20 december 2018)– Som del i rekonstruktionen av Starbreeze AB (publ) och fem dotterbolag, kommer ett borgenärssammanträde hållas i Stockholms tingsrätt fredagen den 21 december 2018 där rekonstruktören kommer presentera material,...

20 12 2018 20:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze fokuserar på kärnverksamheten – intern spelutveckling och förlagverksamhet

STOCKHOLM (12 December, 2018)– Starbreeze AB har beslutat att fokusera på koncernens kärnverksamhet, spelutveckling och förlagsverksamhet. Beslutet medför att operationella och finansiella resurser koncentreras till dessa områden. Bolagets finansiella och operationella...

12 12 2018 16:15 / Posted by Starbreeze
Cirkulärskrivelse med bilagor skickade till borgenärer

STOCKHOLM (10 december, 2018) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har rekonstruktören Lars Söderqvist tillställt bolagens borgenärer en cirkulärskrivelse i enlighet med 2 kap....

10 12 2018 22:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze utser Claes Wenthzel till tf CFO

STOCKHOLM (10 december 2018) – Starbreeze AB har utsett Claes Wenthzel till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) att efterträda Sebastian Ahlskog. Claes Wenthzel har gedigen bakgrund från industrin efter att...

10 12 2018 09:00 / Posted by Starbreeze
Förändringar i Starbreeze styrelse

STOCKHOLM (10 December, 2018) – Starbreeze informerar att Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén begärt eget utträde från styrelsen. Styrelsen har blivit informerad av Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén att de...

10 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Starbreeze informerar om händelse

STOCKHOLM (5 december, 2018) – Ekobrottsmyndigheten har på onsdagsmorgonen genomfört en husrannsakan hos Starbreeze AB. Bolaget har informerats om att detta skett med anledning av misstanke om grovt insiderbrott. Bolaget som...

05 12 2018 11:38 / Posted by Starbreeze
Starbreeze företagsrekonstruktion beslutad av tingsrätten

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Som Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelande idag har styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze...

03 12 2018 15:30 / Posted by Starbreeze
Starbreeze AB (publ) samt fem svenska dotterbolag har idag ansökt om företagsrekonstruktion

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze
Styrelsen i Starbreeze fattar beslut om VD-byte

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Styrelsen och Bo Andersson har idag kommit överens om att Bo Andersson lämnar VD-posten för Starbreeze. Styrelsen har utsett vice VD Mikael Nermark till tillförordnad...

03 12 2018 08:00 / Posted by Starbreeze