Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 januari 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (31 januari, 2018) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier (och antalet röster) har ökat med 20 681 797 aktier under januari till följd av den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 25 januari 2017.

Per den 31 januari 2018 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 074 395 kronor, fördelat på sammanlagt 303 719 737 aktier, varav 55 146 615 A-aktier och 248 573 122 B-aktier. Antalet röster uppgår till 800 039 272. 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 16.00 CET

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze