Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman i Starbreeze AB

12 januari 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (12 januari 2018) Valberedningen i Starbreeze AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulrika Hagdahl, Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Harold Kim och Matias Myllyrinne samt nyval av Kristofer Arwin och Åsa Wirén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. Ledamoten Eva Redhe har avböjt omval.

Kristofer Arwin är civilekonom, styrelseordförande och medgrundare av TestFreaks där han tidigare var VD.  Han är grundare av Pricerunner där han tidigare också var VD. Kristofer Arwin är styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet i Kindred Group Plc (tidigare Unibet Group) och i Addnode Group samt styrelseledamot i Alertsec AB.

Åsa Wirén är civilekonom, verksam som Senior Advisor inom Bonnier och har tidigare varit CFO på Skistar. Hon har varit auktoriserad revisor och partner hos KPMG med erfarenhet från noterade och onoterade bolag med internationell verksamhet bland annat från sektorerna media/underhållning,
e-handel och konsult/mjukvara. Åsa Wirén är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Actic Group samt styrelseledamot i N Å Future AB och Fjällförsäkringar AB. 

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Starbreeze AB, som äger rum onsdagen den 9 maj i år, kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för Starbreeze AB är sammansatt enligt följande:  Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Olof Jonasson, Första AP-fonden och Michael Hjorth, Indian Nation AB och styrelseordförande i Starbreeze AB.

För vidare information, vänligen kontakta:
Åsa Nisell, valberedningens ordförande
Tel: 08-585 924 00

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: 08-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 09.00 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze