Första handelsdag för StarVR Corporation på Taipei Exchange

23 april 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (23 april, 2018) – Starbreeze samriskbolag StarVR Corporations aktie handlas från och med idag på Taipei Exchange (TPEx), en marknad för tillväxtbolag. Aktien handlades i inledningen till kurser om 69-96 TWD (taiwanesiska dollar) per aktie. Det totala antalet aktier uppgår till 48 218 000, varav 3,11 procent är tillgängliga för handel. Starbreeze har inte avyttrat aktier i samband med listningen varför ägarandelen i StarVR Corporation kvarstår på cirka 33 procent.

StarVR Corporation har ansökt om och godkänts för listning på Taipei Exchange med första dag för handel idag den 23 april 2018 under det kinesiska namnet Hongxing Technology Co med beteckningen 6681. Inför listningen har Acer avyttrat 4,69 procent av aktierna i StarVR Corporation.

Listningen av StarVR Corporation påverkar inte Starbreeze redovisning då ägandet i samriskbolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 

Se tidigare pressmeddelande från StarVR Corporation: https://news.cision.com/starvr/r/starvr-corporation-completes-application-for-public-issuance-in-taiwan–marks-first-step-for-ipo-pro,c2484279 

StarVR Corporation grundades som ett samriskbolag mellan Starbreeze och taiwanesiska Acer. StarVR Corporation utvecklar, tillverkar, marknadsför och hanterar försäljning och support av StarVR-lösningar till den professionella och destinationsbaserade underhållningsmarknaden. StarVR Corporation har sitt huvudkontor i Taipei och har även närvaro i Los Angeles, Paris och Stockholm.

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications på Starbreeze
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]eze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 08.45 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze