Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

01 maj 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (1 maj 2018– Starbreeze AB meddelar idag att att antalet A-aktier ökade med 3 611 350 och antalet B-aktier ökade med 16 636 631 till följd av den företrädesemission som slutfördes under april. 

Per den 30 april 2018 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 479 354 kronor, fördelat på sammanlagt 323 967 718 aktier, varav 57 781 610 A-aktier och 266 186 108  B-aktier. Antalet röster uppgår till 844 002 208.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected] 

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 maj 2018 kl. 14.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze