Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q1 2018

09 maj 2018 / / Regulatoriska Nyheter

VD Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00. 


Första kvartalet 2018

 • Från och med första kvartalet 2018 tillämpas funktionsindelad resultaträkning. 
 • Nettoomsättningen ökade med 92 procent och uppgick till 110,1 MSEK (57,3 MSEK). 
 • PAYDAY stod för 25,1 MSEK (24,1 MSEK) och Dead by Daylight stod för 62,0 MSEK (20,9 MSEK) av nettoomsättningen. 
 • EBITDA uppgick till 48,8 MSEK (-35,3 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 42,6 MSEK (15,5 MSEK), varav 6,3 MSEK avser nedskrivning av nedlagda förlagsprojekt.
 • Resultat före skatt uppgick till -6,4 MSEK (-56,3 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,18 SEK).   •Likvida medel uppgick till 295,2 MSEK (516,9 MSEK) vid periodens utgång.
 • Riktad nyemission till svenska och internationella investerare tillförde cirka 238 MSEK före transaktionskostnader. 
 • Försäljning av förlagsrättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD.
 • Nytt förlagsavtal för spelprojektet 10 Crowns med investering om 7,7 MUSD.


Efter periodens utgång

 • Övertecknad företrädesemission tillför cirka 152 MSEK före transaktionskostnader.
 • Samriskbolaget StarVR listat på tillväxtmarknad i Taiwan.


VD Bo Andersson Klint kommenterar:
Nettoomsättningen ökade med 92 procent jämfört med första kvartalet förra året. Trots att vi står inför våra stora spelsläpp gör vi med en nettoomsättning på 110 miljoner kronor vårt intäktsmässigt bästa Q1 hittills. Förlagstiteln Dead by Daylight och vårt eget PAYDAY 2 säljer fortfarande riktigt bra och vi förbättrar EBITDA med hela 84 miljoner kronor, från -35 miljoner kronor förra året till 49 miljoner kronor i år. Dead by Daylight-affären driver en stor del av förbättringen och vi ser att den positiva effekten kommer att fortsätta tills vi fått hela köpeskillingen om 16 miljoner dollar.  

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Starbreeze AB
Tel: 08-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 8:00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com



Bilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze