Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

29 juni 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (29 juni 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 1 231 650 under juni till följd av inlösen av personaloptioner. Antalet röster ökade med 1 231 650. 

Under juni har 811 008 peronaloptioner lösts in till 1 231 650 B-aktier inom ramen för bolagets personaloptionsprogram 2014/2018. Information om bolagets utestående optionsprogram: www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram.

Per den 29 juni 2018 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 503 987 kronor, fördelat på sammanlagt 325 199 368 aktier, varav 57 152 627 A-aktier och 268 046 741 B-aktier. Antalet röster uppgår till 839 753 011.

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 16.45 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze