Ledande befattningshavare i Starbreeze löser in personaloptioner

07 juni 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM(7 juni 2018)– Starbreeze AB:s vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog har, inom ramen för bolagets utestående personaloptionsprogram 2014/2018, nyttjat 133 334 respektive 200 000 optioner för att teckna 202 490 respektive 303 734 B-aktier i Starbreeze. Bo Andersson Klint har avyttrat 202 490 aktier medan Sebastian Ahlskog har avyttrat 101 243 av de tecknade aktierna. 

Sebastian Ahlskog kan komma att avyttra ytterligare aktier när dessa registrerats hos Bolagsverket. Samtliga transkationer redovisas på sedvanligt sätt hos FI.

Den innevarande lösenperioden, som pågår fram till den 15 juni 2018 är den sista för Personaloptionsprogram 2014/2018. Information om samtliga utestående optionsprogram finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram/

För vidare information, vänligen kontakta: 

 Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 23.00 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze