Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 juli 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (31 juli 2018)– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 2 655 953 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juli till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Dessutom ökade antalet B-aktier med 96 186 under juli till följd av inlösen av personaloptioner. Antalet röster minskade med 23 807 391. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under juli omvandlades 2 655 953 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Dessutom har 63 336 personaloptioner lösts in och under juli omvandlats till 96 186B-aktier inom ramen för bolagets personaloptionsprogram 2014/2018. Information om bolagets utestående optionsprogram: www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/incitamentsprogram

Per den 31 juli 2018 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 505 911 kronor, fördelat på sammanlagt 325 295 554 aktier, varav 54 496 674 A-aktier och 270 798 880 B-aktier. Antalet röster uppgår till 815 765 620.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 19.40 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze