Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q2 2018

21 augusti 2018 / / Regulatoriska Nyheter

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Twitch-kanal: https://www.twitch.tv/starbreeze idag kl 10.00. 

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade till 123,5 MSEK (122,7 MSEK). 
 • PAYDAY stod för 31,3 MSEK (51,4 MSEK) och Dead by Daylight stod för 71,5 MSEK (65,8 MSEK) av nettoomsättningen. 
 • EBITDA uppgick till 52,4 MSEK (-2,7 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 46,7 MSEK (15,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 26,2 MSEK (-16,7 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 SEK (-0,04 SEK).
 • Övertecknad företrädesemission tillförde cirka 152 MSEK före transaktionskostnader.
 • Samriskbolaget StarVR listat på tillväxtmarknad i Taiwan.
 • Försäljningen av förlagsrättigheterna till Dead by Daylight slutförd.  

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent och uppgick till 233,6 MSEK (180,0 MSEK). 
 • PAYDAY stod för 56,3 MSEK (75,5 MSEK) och Dead by Daylight stod för 133,5 MSEK (86,7 MSEK) av nettoomsättningen. 
 • EBITDA uppgick till 101,2 MSEK (-38,0 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 19,8 MSEK (-73,0 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,12 SEK (-0,22 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 269,2 MSEK (384,2 MSEK) vid periodens utgång.

Efter periodens utgång

 • 505 Games beslutade den 21 augusti 2018 att lansera konsolversionen av OVERKILL’s The Walking Dead i februari 2019.
 • Överenskommelse med Acer om förlängning av konvertibel om 75,5 MSEK med ettårig återbetalningsplan. Se separat kallelse.

Vd Bo Andersson Klint kommenterar:

Under andra kvartalet omsatte vi 123,5 miljoner kronor vilket är all time high. Trots att vi inte släppte några nya produkter under kvartalet når vi upp till rekordomsättningen vi hade under andra kvartalet i fjol då vi hade två stora spellanseringar. Sedan vi tecknade avtalet om att sälja tillbaka förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight har lönsamheten för Starbreeze ökat kraftigt. Jämfört med förra året förbättrar vi EBITDA med 55,1 miljoner kronor och det är mycket tack vare Dead by Daylight-affären.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Ann Charlotte Svensson
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: 08-202 509
[email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 8:30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze