Starbreeze valberedning inför årsstämman 2019 utsedd

08 oktober 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (8 oktober2018) Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2018 ska valberedningen bestå av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augustisamt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare.

Valberedningen har utsetts och består av följande ledamöter:

  • Peter Sponbergs, utsedd av Varvtre AB
  • Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
  • Michael Hjorth, utsedd av Indian Nation AB, tillika styrelsens ordförande

Åsa Nisell har utsetts till valberedningens ordförande. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2019 och i förekommande fall extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2018 på [email protected]eller under följande adress: 

Starbreeze AB
Att: Valberedningen 2019
Box 7731
103 95 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Nisell, valberedningens ordförande 
Tel: +46(0)8-585 922 12

Michael Hjorth, styrelseordförande
Tel: +46(0)70-265 52 73, email: [email protected]

Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications 
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze