Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

30 november 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (30 november2018– Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 61 154 och antalet A-aktier minskade med samma antal under november till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 550 386. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under november omvandlades 61 154 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.

Per den 30 november 2018 uppgår Starbreeze aktiekapital till 6 505 911 kronor, fördelat på sammanlagt 325 295 554 aktier, varav 53 490 727 A-aktier och 271 804 827 B-aktier. Antalet röster uppgår till 806 712 097.

##

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 16.00 CET

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

 


Bilagor


Bilder

 

About The Author

Starbreeze