Huvudägaren Varvtre AB avyttrar aktier i Starbreeze

19 november 2018 / / Företagsnyheter

STOCKHOLM (19 november 2018Starbreeze huvudägare Varvtre AB, som ägs av VD Bo Andersson Klint, har idag rapporterat till Finansinspektionen att 280 359 aktier av serie A och 4 072 744 aktier av serie B har avyttrats. Försäljningen är inte ett aktivt val, utan en konsekvens av kursutvecklingen för Starbreeze-aktien. Försäljningen genomförs för att återbetala lån som finansierat föregående års köp av B-aktier i Starbreeze.  

Efter transaktionen äger Bo Andersson Klint, direkt och indirekt via Varvtre, 19 021 641 aktier av serie A och 1 305 142 aktier av serie B, motsvarande 23,72 procent av rösterna och 6,25 procent av innehavet i Starbreeze.

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com

 


Bilagor


Bilder

 

About The Author

Starbreeze