Starbreeze AB (publ) delårsrapport Q3 2018

06 november 2018 / / Regulatoriska Nyheter

Vd Bo Andersson Klint och CFO Sebastian Ahlskog presenterar rapporten på Starbreeze Youtube-kanal: https://www.youtube.com/starbreezeidag kl 10.00. 

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,9 MSEK (77,7) MSEK), varav PAYDAY stod för 20,9 MSEK (24,4 MSEK).
 • EBITDA uppgick till -37,9 MSEK (-21,9 MSEK).
 • Av- och nedskrivningar om 49,5 MSEK (17,1 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -102,3 MSEK (-35,3 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,26 SEK (-0,11 SEK).
 • Beslut att lansera konsolversionen av OVERKILL’s The Walking Dead i februari 2019.
 • Beslut på extra bolagsstämma den 14 september att godkänna villkorsändring av konvertibel till Acer om 75,5 MSEK med ettårig återbetalningsplan. 
 • Mobilspelet PAYDAY: Crime War i betalansering.

Niomånadersperioden 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 267,5 MSEK (257,7 MSEK), varav PAYDAY stod för 77,3 MSEK (99,9 MSEK). 
 • EBITDA uppgick till 63,4 MSEK (-59,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -82,5 MSEK (-108,3 MSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,15 SEK (-0,33 SEK).
 • Likvida medel uppgick till 147,5 MSEK (431,5 MSEK) vid periodens utgång.

Efter periodens utgång

 • Lansering av OVERKILL’s The Walking Dead för PC på plattformen Steam idag den 6 november.  
 • Sebastian Ahlskog lämnar rollen som CFO och Mika Reini tillträder som tillförordnad CFO.

Vd Bo Andersson Klint kommenterar:
Som vi tidigare kommunicerat slutfördes försäljningen av förlagsrättigheterna till Dead by Daylight den 30 juni. Under kvartalet hade vi därför i stort sätt endast intäkter från PAYDAY, vilket gjorde att vi som väntat visar negativt resultat. Men vårt mål är att vara EBITDA-positiva redan från nästa kvartal och sedan framöver på årsbasis. Idag gör vi vår största lansering sedan PAYDAY 2 som släpptes för över fem år sedan. OVERKILLS’s The Walking Dead är en viktig lansering för Starbreeze som vi såklart har stort fokus på just nu. Spelet är det första vi lanserar av de åtta större spel vi investerat i för att etablera Starbreeze som ett stort, framgångsrikt och långsiktigt uthålligt spelbolag.

För mer information, kontakta gärna:
Ann Charlotte Svensson
Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: 08-202 509
[email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 8:00 CET.


Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

  About The Author

  Starbreeze