Cirkulärskrivelse med bilagor skickade till borgenärer

10 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (10 december, 2018) – Som en del i rekonstruktionsprocessen för Starbreeze AB (publ) och relaterade dotterbolag, har rekonstruktören Lars Söderqvist tillställt bolagens borgenärer en cirkulärskrivelse i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. 

Till denna skrivelse bifogas icke avstämda, icke konsoliderade balansräkningar för respektive rekonstruktionsbolag, samt en preliminär översikt över tillgångar och skulder i samma bolag. Dessa presenteras som ett led i den reglerade processen för rekonstruktion. 

Skrivelsen med dess bilagor finns även presenterad på bolagets hemsida: https://www.starbreeze.com/sv/investerare/rekonstruktion/

Starbreeze meddelade via pressmeddelande den 3 december 2018 att bolaget, inklusive vissa dotterbolag inträtt i rekonstruktion.

###

För mer information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP of Communication 
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 22:30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze