Förändringar i Starbreeze styrelse

10 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (10 December, 2018) – Starbreeze informerar att Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén begärt eget utträde från styrelsen.

Styrelsen har blivit informerad av Ulrika Hagdahl och Åsa Wirén att de begärt eget utträde ur styrelsen med omedelbar verkan. Konsekvensen av deras utträde är att bolaget inte har en beslutsför styrelse till dess bolagsstämman valt nya ledamöter.

Valberedningen har informerats.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Nisell, Valberedningens ordförande
08-585 924 00

Michael Hjorth, styrelseordförande
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Maeva Sponbergs, EVP of Communication
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 08.00 CET.

Om Starbreeze
Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze