Starbreeze AB (publ) samt fem svenska dotterbolag har idag ansökt om företagsrekonstruktion

03 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (3 december, 2018) – Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Starbreeze AB (publ) och i Bolagets svenska dotterbolag, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios och Enterspace och Enterspace International, idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna förhandla en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för fjärde kvartalet 2018 och 2020 kvarstår ej.

Som kommunicerades den 23 november 2018 har styrelsen gett ledningsgruppen i uppdrag att göra en översyn av verksamheten och bolaget har initierat ett program för att sänka kostnaderna och fokusera på kärnverksamheten. Men den senaste statistiken från Overkill’s The Walking Dead (inkluderat effekter från de senaste marknadsföringsinsatserna) påverkar den prognostiserade försäljningen och reducerar det prognostiserade kortsiktiga kassaflödet, vilket resulterat i en förväntad likviditetsbrist i januari 2019. 

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i Starbreeze och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktion. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Som också meddelats idag kommer Bo Andersson att lämna sitt uppdrag som VD. Dessutom lämnar Bo Andersson och Kristofer Arwin sina uppdrag i Starbreeze styrelse med omedelbar verkan. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda Bolaget under rekonstruktionen.

Nozon, Parallaxter, Starbreeze LA Inc, Starbreeze USA Inc, Starbreeze Paris, Starbreeze Barcelona, Starbreeze IP LUX, Starbreeze IP Lux II Sarl och Dhruva Infotech Ltd kan komma att indirekt påverkas av rekonstruktionen då de delvis är beroende av finansiering från Bolaget.  Övriga koncernbolag påverkas inte av dagens beslut. 

Bolaget har föreslagit Lars Söderqvist från Advokatfirman WSA som rekonstruktör. 

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl. 08.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze