Starbreeze fokuserar på kärnverksamheten – intern spelutveckling och förlagverksamhet

12 december 2018 / / Regulatoriska Nyheter

STOCKHOLM (12 December, 2018)– Starbreeze AB har beslutat att fokusera på koncernens kärnverksamhet, spelutveckling och förlagsverksamhet. Beslutet medför att operationella och finansiella resurser koncentreras till dessa områden.

Bolagets finansiella och operationella resurser kommer att koncentreras till den del som utgör kärnverksamheten och som är basen för bolagets framtida verksamhet. För den del som inte utgör kärnverksamhet kommer bolaget omgående inleda ett arbete för att hitta samarbete med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt.

Närmare information om verksamhetsförändringarna i Starbreeze kommer att lämnas innan årsskiftet. Starbreeze bedömer att verksamhetsförändringarna ska ha genomförts till halvårsskiftet 2019. 

”Vi fokuserar nu bolaget mot en portfölj bestående av en mix av egenutvecklade spel och förlagstitlar. Vi är ödmjuka inför uppgiften, men ambitionen om att bygga ett kvalitativt bolag inom underhållningsindustrin kvarstår, och den portfölj vi har utgör en bra plattform för de högklassiga team vi har”, säger tf VD Mikael Nermark.

”Fokuseringen gör att våra talanger inom vår egen spelutveckling får komma fram, samtidigt som vi kan koncentrera oss på att förbättra våra utvecklingsprocesser. Teamen får utrymme att utveckla med kvalité och innovation och successivt leverera de bästa upplevelserna för våra kunder,” säger Stéphane Decroix, Chief Development Officer.

Bolaget kommer inleda arbetet med att hitta finansiella partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 

Maeva Sponbergs, EVP of Communication, tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 16:15 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Bilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze