Starbreeze utser Claes Wenthzel till tf CFO

10 december 2018 / / Företagsnyheter

STOCKHOLM (10 december 2018) – Starbreeze AB har utsett Claes Wenthzel till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) att efterträda Sebastian Ahlskog.

Claes Wenthzel har gedigen bakgrund från industrin efter att ha varit CFO på Catena Media, ett snabbväxande bolag inom internetmarknadsföring och kundanskaffning för onlinespel. Catena Media plc. aktie är noterad på MidCap Nasdaq Stockholm.

Claes Wenthzel börjar som tf CFO den 13:e december och kommer att arbeta parallellt med Sebastian Ahlskog under en övergångsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP of Communication
Tel: +46(0)8-209 208, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 09.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.comBilagor


Bilder

    About The Author

    Starbreeze